Υγεία-ομορφία (333)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
“ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012 & Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 Ωράριο: 09:30 - 17:00 ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Προσφορά του ΙΑΣΩ General  για εξετάσεις ελέγχου του καρκίνου του προστάτη
Το ΙΑΣΩ General με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη, το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, παρέχει σε 120 άνδρες δωρεάν κλινικές εξετάσεις από εξειδικευμένους Ουρολόγους. Επιπλέον,  προσφέρει : oδιενέργεια του Oλικού  PSA, δωρεάν για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και στην προνομιακή τιμή των 15€  για τους μη ασφαλισμένους (στον ΕΟΠΥΥ) oέκπτωση έως 50% επί των ιδιωτικών τιμών για τον u/s nok (Ουροδόχου Κύστης-Νεφρά) και για το Free. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν από την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου, 09.00-12.00, να καλέσουν για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να κλείσουν ραντεβού στο τηλέφωνο 210 650 2090. Τονίζεται ότι η προσφορά αφορά 120 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα υγείας και πρόληψης συστήνεται σε κάθε άνδρα από τα 45 έως τα 75 του χρόνια, να κάνει μία φορά το χρόνο μέτρηση PSA ορού και κλινική εξέταση από Ουρολόγο. Ο έλεγχος αυτός, θα πρέπει να ξεκινάει  νωρίτερα (από τα 43, κατ’άλλους από τα 40 έτη), εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό της νόσου. Ο βασικός αυτός προληπτικός έλεγχος αποτελεί στις μέρες μας ίσως το μοναδικό μέσο έγκαιρης διάγνωσης και κατά συνέπεια έγκαιρης παρέμβασης σε τυχόν ανεύρεση του καρκίνου του προστάτη. ΙΑΣΩ General (Λεωφ. Μεσογείων 264- Χολαργός)
Αυθαίρετες κατασκευές. Της Χρίστίνας Πεφάνη
Πεφάνη Χριστίνα  Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ  τηλ.6944814807-6975592510-2106770207 Με αφορμή την παράταση που έχει δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών  μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου  για την ένταξη των ενδιαφερομένων στην ρύθμιση των αυθαιρέτων θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούμε  στην διαδικασία αυτή. Ο νόμος Ν.4014/2011 δίνει τ η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετες  κατασκευές  να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας πρόστιμο, εξασφαλίζοντας έτσι  ότι το ακίνητο τους έχει ρυθμιστεί για τις πολεοδομικές παραβάσεις που το βαρύνουν  για τα επόμενα 30 χρόνια. Είναι  ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι  εάν ένα ακίνητο δεν ρυθμιστεί με βάση τον νόμο αυτό και εξακολουθεί να υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές τότε είναι αδύνατη η πώληση, μεταβίβαση, υποθήκευση, ή γονική παροχή του. Αυτό καθίσταται δυνατόν καθώς από την δημοσίευση του νόμου και μετά προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου  είναι  υποχρεωτική η βεβαίωση μηχανικού ότι το ακίνητο δεν έχει αυθαίρετες κατασκευές. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλα τα ακίνητα που είναι κτισμένα χωρίς οικοδομική άδεια, ή  με άδεια αλλά και με επιπρόσθετες αυθαίρετες κατασκευές. Επίσης όσα έχουν αυθαίρετα αλλάξει χρήση, ή  έχουν αυθαίρετες κατασκευές όπως πισίνες, κτιστές πέργκολες ή άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί ένα αυθαίρετο στη ρύθμιση είναι να μην βρίσκεται εντός τελεσιδίκως χαρακτηρισμένη δασική περιοχή ή άλλο προστατευόμενο χώρο όπως σε αρχαιολογικό χώρο, αιγιαλό ,ρέμα ή κοινόχρηστο χώρο. Επίσης   ο φέρων οργανισμός πρέπει  να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και 28/07/2011. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία αναγνώρισης αυθαίρετων τμημάτων  σε μία κατασκευή είναι μία πολύπλοκη διαδικασία και μπορεί να εκτελεστεί μόνο από μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την υπαγωγή στη διαδικασία της ρύθμισης  είναι: 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη  2.. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του ακινήτου και συνοδεύεται από τεχνική έκθεση Μηχανικού, αντίγραφο της άδειας οικοδομής εφόσον υπάρχει, , κατόψεις των χώρων που αφορούν τις αυθαίρετες κατασκευές, εξαρτημένο από το εθνικό σύστημα συντεταγμένων τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα ρυμοτομικού χάρτη, φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, ειδικό δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού και αντίγραφο του Ε9  3.. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500€ / 1000€ / 2000€ / 4000 € ή 6000 € ανάλογα με το μέγεθος της αυθαίρετης κατασκευής  4. Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου

Το burn-out

Ιουν 08, 2012
O όρος burn-out, αποδίδεται συνήθως στα ελληνικά με τις λέξεις «εξαντλημένος/η» ή «εξουθενωμένος/η» και εκφράζει την ψυχοσωματική καταπόνηση του εργαζομένου και την εξάντληση όλων των προσωπικών ψυχικών του αποθεμάτων κατά την προσπάθεια προσαρμογής του στις καθημερινές δυσκολίες που σχετίζονται με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο σύνδρομο αφορά κυρίως στα επαγγέλματα «φροντίδας». Ο ορισμός, που διεθνώς έχει επικρατήσει, δόθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980 από την κοινωνική ψυχολόγο C.Maslach και τους συνεργάτες της (1982). Η Maslach χαρακτήρισε το burnout ως μια κατάσταση, η οποία διακρίνεται από τις εξής τρεις διαστάσεις: 1) Τη συναισθηματική εξάντληση, που αναφέρεται στην αίσθηση συνεχούς έντασης και συναισθηματικής αποξένωσης στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 2) την αποπροσωποποίηση, που ταυτίζεται με την αρνητική και αγενή πολλές φορές συμπεριφορά κατά τη συναναστροφή με άτομα που ζητούν και αποδέχονται τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες και φροντίδες. Η αποπροσωποποίηση αφορά στην απομάκρυνση-αποστασιοποίηση του επαγγελματία από τους ασθενείς του, τους οποίους αντιμετωπίζει περισσότερο ως αντικείμενα παρά σαν ανθρώπους. 3) Το αίσθημα μειωμένης επίτευξης, που εκδηλώνεται κατά τη συνεργασία με άλλους έχοντας την πεποίθηση ότι η ικανότητα και η επιθυμία τους για επιτυχία μειώνονται συνεχώς. Περισσότερο όμως εκδηλώνεται με την αναλγησία και τελικά την παραίτηση του ατόμου από κάθε προσπάθεια ανάληψης ωφέλιμων και αποτελεσματικών χειρισμών των εργασιακών ζητημάτων. Οι Freudenberg & Richelson (1980) όρισαν για το  burnout ως: Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης Κατάθλιψη Ματαίωση Ο παραπάνω ορισμός, ενώ περιλαμβάνει μερικά από τα βασικά στοιχεία του φαινομένου, συγχέει το burnout με έννοιες οι οποίες, μολονότι φαινομενικά σχετίζονται με το burnout, ωστόσο, αποτελούν ξεχωριστές οντότητες (π.χ. κατάθλιψη, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης). Ένας άλλος ορισμός του burnout δόθηκε από τον Cherniss (1980). O Cherniss περιέγραψε το burnout ως μία διαδικασία απεμπλοκής του ατόμου από ψυχοπιεστικούς εργασιακούς παράγοντες. Τόνισε ότι η αναντιστοιχία μεταξύ των εργασιακών απαιτήσεων και των διαθέσιμων αποθεμάτων ενέργειας του επαγγελματία μπορεί να οδηγήσει σε μια συναισθηματική αντίδραση, η οποία χαρακτηρίζεται από άγχος, κούραση, πίεση και εξάντληση. Αυτή η αντίδραση με τη σειρά της προκαλεί συνήθως αλλαγές στη στάση και τη συμπεριφορά του ατόμου (π.χ. αποπροσωποποίηση), καθώς ο επαγγελματίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του χώρου εργασίας. Ο ορισμός που προτάθηκε από την Pines και τους συνεργάτες της (1988), χαρακτηρίζει το burnout ως μια κατάσταση : Σωματικής Συναισθηματικής & Ψυχικής εξάντλησης, η οποία μπορεί να προκληθεί με τη μακροχρόνια εμπλοκή του επαγγελματία σε συνθήκες συναισθηματικά απαιτητικές.             Ο ορισμός των Edelwich και Brodsky (1980), αναφέρει τέσσερα στάδια μέσα από τα οποία το burnout εξελίσσεται προοδευτικά : Το στάδιο του ενθουσιασμού. Ο επαγγελματίας στο ξεκίνημα της καριέρας του αναμένει να αντλήσει κάθε δυνατή ικανοποίηση και αμοιβή μέσα από την εργασία του. Το στάδιο της αμφιβολίας και αδράνειας. Ο επαγγελματίας συνειδητοποιώντας ότι η εργασία του δεν μπορεί να καλύψει όλες τις προσδοκίες και ανάγκες του, απογοητεύεται και αρχίζει να αμφιβάλλει για τις ικανότητες του. Παράλληλα, αναζητά τα αίτια της απογοήτευσής του στο εργασιακό περιβάλλον (π.χ. χαμηλές οικονομικές απολαβές, υπερβολικός φόρτος εργασίας, ασάφεια ρόλων και καθηκόντων, κ.ά.). Το στάδιο της απογοήτευσης και ματαίωσης. Στο συγκεκριμένο στάδιο, ο επαγγελματίας βιώνει τη ματαίωση και ουσιαστικά οδηγείται είτε στον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των προσδοκιών του, είτε στην αποστασιοποίηση από τους ασθενείς και το χώρο εργασίας του. Το στάδιο της αποστασιοποίησης. Το τελευταίο στάδιο, χαρακτηρίζεται από την αποκινητοποίηση, την αναλγησία και τον κυνισμό του επαγγελματία απέναντι στα προβλήματα των ασθενών του. Πηνελόπη Θ.Καλύβα  Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος D.E.S.S. UNIVERSITE DE TOULOUSE (Γαλλια) Μαυραγάνη 3 Παπάγου 15669 Τηλ. 210 6528940 Τηλ./Φαξ: 210 6535320 Κιν. 6976568293 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
            Η ψυχολογία της εργασίας ασχολείται με τις επιδράσεις που ασκεί η εργασία στη ‘ψυχική διάσταση’ της υγείας (ψυχική ευεξία). Οι επιδράσεις αυτές είναι πολλαπλές. Περιλαμβάνουν τα ψυχολογικά επακόλουθα των αισθητηριακών επιδράσεων, που δέχεται το άτομο στη σχέση «ανθρώπου-μηχανής». Περιλαμβάνουν ακόμη τις συνέπειες της εργασίας στη ψυχική σφαίρα, μέσω της ενεργοποίησης των ενδιαφερόντων και προσδοκιών του ατόμου, της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του, της κοινωνικής του ολοκλήρωσης, κ.ά. Οι καθημερινοί εξαναγκασμοί της εργασίας προκαλούν το επαγγελματικό stress.             H πρόκληση επαγγελματικού stress, εξαρτάται από τις συνθήκες εργασίας και από τα ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου.             Μεταξύ των πηγών του stress στο επαγγελματικό περιβάλλον διακρίνουμε : Παράγοντες που σχετίζονται με τις φυσικές συνθήκες Επαγγελματική ανασφάλεια Αίσθημα κινδύνου Σύγκρουση ρόλων Κακή κοινωνική αποδοχή επαγγέλματος Ασυμβατότητα επαγγέλματος με την ατομική συμπεριφορά. Μεγάλη χρονική πίεση Μέγας φόρτος εργασίας Εργασία δυσανάλογα εύκολη ή δυσανάλογα δύσκολη. Μεγάλη ή δυσανάλογα μικρή συμμετοχή στις αποφάσεις. Κακή οργάνωση της εργασίας. Αντιθέσεις με την ιεραρχία. Αντιθέσεις με τους συνεργάτες. Μονοτονία έργου. Η εκδήλωση stress, εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Ειδικότερο ρόλο έχει η προσωπικότητα του εργαζόμενου. Άτομα με προσωπικότητα τύπου Α, που διακρίνονται από έντονες επαγγελματικές φιλοδοξίες, είναι επιρρεπή στο επαγγελματικό stress. Tα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία και η τυχόν ειδική κοινωνική θέση μειονοτήτων, επηρεάζουν την εκδήλωση ή μη επαγγελματικού stress. Οι ικανότητες, οι δεξιότητες, το μορφωτικό επίπεδο, επιδρούν στον τρόπο αποδοχής των δυσκολιών του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Η κοινωνική θέση και ο ρόλος του ατόμου είναι άλλοι παράγοντες, που συμβάλλουν στην εκδήλωση stress. Πηνελόπη Θ.Καλύβα Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος D.E.S.S. UNIVERSITE DE TOULOUSE (Γαλλια) Μαυραγάνη 3 Παπάγου 15669 Τηλ. 210 6528940 Τηλ./Φαξ: 210 6535320 Κιν. 6976568293 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το 3ο τεύχος της εφημερίδας Υγεία & Πολιτισμός. Στο τεύχος αυτό γίνεται ένα μικρό αφιέρωμα στο κάπνισμα και τις επιπτώσεις του στην υγεία από τον κ. Γιάννη Κεχρή, Γενικό Χειρουργό & Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Υγειονομικών Χολαργού – Παπάγου και τον κ. Αλέξανδρο Νομικό, Ιατρό – Παθολογοανατόμο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος που είναι στις 31 Μαΐου. Επίσης, στο τεύχος αυτό γράφουν η κ. Παναγιώτα Παρασκευά, Χειρ. Οδοντίατρος – Στοματολόγος & Γεν. Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Υγειονομικών Χολαργού – Παπάγου για την «Στοματολογία: η γνωστή – άγνωστη», η κ. Δήμητρα Κουκούλη, Χειρ. Οδοντίατρος – Ιατρός για την «Πρόπτωση Μιτροειδούς & Οδοντιατρικές Επεμβάσεις», ο κ. Δημήτρης Οικονόμου, Χειρ. Οδοντίατρος για τα «Μίνι Εμφυτεύματα», ο κ. Ανδρέας Πατέλης, Χειρ. Οφθαλμίατρος για την «Δακρύρροια», η κ. Ευτυχία Γαλανάκου, Διατροφολόγος – Διαιτολόγος για την «Αξία της Μεσογειακής Διατροφής» και τέλος το τεύχος μας κλείνει με το άρθρο «Ανοιχτή Επιστολή προς τον υποψήφιο των Πανελλήνιων Εξετάσεων» της κ. Ελένης Λαζαράτου, Παιδοψυχιάτρου.
Με τον όρο "κυτταρίτιδα" αναφερόμαστε στην εναπόθεση νερού και λίπους ανάμεσα στο δέρμα και τον υποδόριο ιστό. Αυτό οφείλεται στην κακή τοπική αιμάτωση και στη διόγκωση των λιποκυττάρων στη συγκεκριμένη περιοχή του σώματος που εμφανίζεται. Έτσι ο οργανισμός αντί να αναδομεί και να καίει το λίπος, το στέλνει να αποθηκευτεί στα λιποκύττρα εκείνα που το έχουν πιο πολύ ανάγκη για να τραφούν. Η αφύσικη αυτή συσσώρευση λίπους οδηγεί τα συγκεκριμένα λιποκύτταρα να αυξάνουν σε όγκο, με αποτέλεσμα να συμπιέζουν τα αγγεία και να επιδεινώνουν το πρόβλημα της μικροκυκλοφορίας. Ο συνδετικός ιστός χάνει την ελαστικότητά του και το δέρμα παρουσιάζει μια εικόνα που μοιάζει με φλοιό πορτοκαλιού. Η κυτταρίτιδα χτυπά τη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών, καθώς μια στις δυο γυναίκες εμφανίζουν κυτταρίτιδα, ενώ αντίθετα στους άντρες μπορεί να εμφανίσουν ένας στους εκατό. Κάτι που δεν είναι αρκετά γνωστό σε όλους, είναι ότι η δημιουργία της κυτταρίτιδας είναι ανεξάρτητη από την παχυσαρκία, δηλαδή εμφανίζεται και σε άτομα με φυσιολογικό βάρος ή ακόμη και σε πολύ αδύνατα άτομα. Τα αίτια για την κυτταρίτιδα μπορεί να είναι πολλά. Οι σημαντικότεροι λόγοι που την προκαλούν είναι: Κληρονομικότητα Διαταραγμένη κυκλοφορία αίματος Ορμονικές διαταραχές Καθιστική ζωή Κακή διατροφή (κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε λίπος και αλάτι, μειωμένη πρόσληψη νερού). Κάπνισμα Αλκοόλ Δυσκοιλιότητα   Η κυτταρίτιδα μπορεί να εμφανιστεί σε όλα τα σημεία του σώματος, αλλά τα πιο συνηθισμένα είναι: Μηροί Γλουτοί Κοιλιά Στομάχι Εσωτερικό των μπράτσων Γάμπες   Επιπλέον, ανάλογα με το αν οφείλεται στην κατακράτηση λίπους ή νερού ή και των δύο διακρίνεται σε τρία είδη: σκληρή, μαλακή και συσχετισμένη αντίστοιχα. Η σωστή επιλογή των τροφίμων που καταναλώνουμε πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα ώστε να έχουμε ένα όμορφο, σφριγηλό σώμα χωρίς ατέλειες, κυτταρίτιδα και χαλάρωση. Αν σκεφτούμε ότι η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας, θα πρέπει η επιλογή των τροφίμων αυτών να γίνεται με μεγάλη προσοχή και αν λάβουμε υπ όψιν ότι η κυτταρίτιδα είναι ή συσσώρευση λιποκυττάρων τα οποία έχουν χάσει ένα σημαντικό ποσοστό του νερού τους, η διατροφική της αντιμετώπιση άπτεται στην αποφυγή των τροφών εκείνων που προάγουν την αποθήκευση λίπους και της κατακράτησης νερού. Συγκεκριμένα συστήνεται: Μειωμένη κατανάλωση αλατιού και τροφίμων πλούσιων σε αλάτι όπως οι κονσέρβες, τα παστά, τα πατατάκια, τα έτοιμα φαγητά τύπου fast-food μιας και το αλάτι προάγει την κατακράτηση υγρών. Μειωμένη πρόσληψη τροφίμων πλούσιων σε ζάχαρη: καραμέλες, πάστες, κέικ, κρουασάν κτλ. Επίσης τα σάκχαρα βρίσκονται κρυμμένα σε πολλές τροφές όπως ψωμί, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, σάλτσες, κρασιά, γιαούρτια, ακόμα και σε τροφές που θεωρητικά δεν περιέχουν ζάχαρη. Περιορισμένη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών μιας και η περίσσεια του αλκοόλ στον οργανισμό εντείνει τη λιπογένεση. Μειωμένη κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κορεσμένο λίπος, όπως είναι το κόκκινο κρέας, τα γλυκά, τα τηγανιτά, τα ζωικά βούτυρα, τα ολόπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα. Άφθονη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες μειώνουν την αποθήκευση λίπους. Αυξημένη κατανάλωση υγρών (νερό, πράσινο τσάι, χυμοί) μιας και διευκολύνει στο μεταβολισμό των τροφών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η περίσσεια  της αποθήκευσης λίπους αλλά και να εντείνεται η αποβολή άχρηστων ουσιών (τοξινών). Αυξημένη πρόσληψη τροφίμων πλούσιων σε θρεπτικές ουσίες που αναχαιτίζουν την εμφάνιση κυτταρίτιδας όπως: σολομός, ξηροί καρποί, σπόροι, ελαιόλαδο, θαλασσινά, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, πράσινο τσάι, κακάο, δημητριακά ολικής αλέσεως, ημίπαχα γαλακτοκομικά.  Τέλος, η σωματική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και στην καταπολέμηση του προβλήματος της κυτταρίτιδας, μιας και βελτιώνει τη λεμφική και φλεβική παροχέτευσης των ιστών, καθώς επίσης συμβάλλει στην καύση και απομάκρυνση του τοπικού λίπους όπως και στη διατήρηση του φυσιολογικού βάρους. Γενικότερα, ένα άτομα που αντιμετωπίζει πρόβλημα κυτταρίτιδας, θα πρέπει να περιορίσει ή ακόμα καλύτερα να διακόψει το κάπνισμα, να καταναλώνει αλκοόλ με μέτρο, να είναι πιο δραστήριο στην καθημερινότητα του και να προσπαθήσει αν αυτό είναι δυνατό να κάνει οργανωμένη άσκηση (γυμναστήριο, κάποιο σπορ), να κάνει έναν καλό ορμονικό έλεγχο και φυσικά να καταναλώνει μεγάλη ποσότητα νερού, αλλά και πράσινο τσάι. Όσον αφορά το βάρος, θα πρέπει να επιδιωχθεί η απόκτηση ενός ιδανικού σωματικού βάρους, που καθορίζεται από το Δείκτη μάζας Σώματος (ΔΜΣ ή ΒΜΙ).   Νικόλ Τσιάνη Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Επιστημονική Διευθύντρια ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, Χολαργού Φανερωμένης 13, 211-7006172
Το αυγό είναι από τα πλέον πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα που μας χαρίζει η φύση και παράλληλα από τα πιο αδικημένα, καθώς κατηγορείται για την αύξηση της χοληστερόλης στον ανθρώπινο οργανισμό. Παρόλο που τα αυγά περιέχουν χοληστερόλη, είναι ακίνδυνα για εκείνους που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με υψηλό δείκτη της τιμής αυτής. Τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι η «διαιτητική χοληστερόλη» επηρεάζει ελάχιστα τη χοληστερόλη αίματος, ενώ δεν δημιουργεί πρόβλημα εάν η διατροφή είναι χαμηλή σε λιπαρά. Δικαίως το αυγό έχει λάβει θέση στο καθημερινό μας διαιτολόγιο επιβεβαιώνοντας περίτρανα πόσο σημαντική είναι για την υγεία μας η διατροφική του αξία. Τα επιμέρους τμήματα που αποτελούν το αυγό είναι: Κέλυφος: Η φυσική «συσκευασία» του αυγού. Λευκό του αυγού (Ασπράδι): Το οποίο αποτελεί το 67% του βάρους του αυγού. Κρόκος: Ο οποίος αποτελεί περίπου το 33% του βάρους του αυγού. Το αυγό είναι σημαντική πηγή πρωτεϊνών και πολύ καλή πηγή ασβεστίου. Συγκεκριμένα, μετά το μητρικό γάλα, η πρωτεΐνη του αυγού έχει την υψηλότερη βιολογική αξία στη φύση. Η υψηλή περιεκτικότητα του σε πρωτεΐνες παίζει σημαντικό ρόλο στο επίπεδο ενέργειας του οργανισμού, ενώ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση της μυϊκής μάζας και δύναμης. Παράλληλα εμποδίζει την απώλεια μυϊκής μάζας στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ασπράδι του αυγού είναι αυτό που αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες, ανώτερες όλων των άλλων φυσικών τροφών αφού περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για τον οργανισμό μας. Το αυγό περιέχει πολλές βιταμίνες όπως Α, D, Ε και του συμπλέγματος Β. Είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές βιταμινών του συμπλέγματος Β (και ειδικότερα της χολίνης), που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της μνήμης και στη βελτίωση της ικανότητας της αυτοσυγκέντρωσης. Επίσης, εμπεριέχει σημαντικό ποσοστό ασβεστίου το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στη δομή και δύναμη των οστών και των δοντιών. Ανεπαρκή λήψη ασβεστίου προξενεί οστεοπόρωση. Τέλος, περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες (π.χ. Λουτεϊνη), οι οποίες μπορούν να δράσουν προληπτικά έναντι ασθενειών των ματιών, όπως ο καταρράκτης και η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Επίσης, οι ουσίες αυτές καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που ενοχοποιούνται για πολλές ασθένειες και ιδιαίτερα για τα καρδιακά νοσήματα και τον καρκίνο. Τις βιταμίνες Α, D και Ε τις βρίσκουμε μόνο στον κρόκο του αυγού, ενώ τις βιταμίνες της οικογένειας Β τις συναντάμε και στον κρόκο και στο ασπράδι. Το αυγό είναι πηγή ιχνοστοιχείων και μετάλλων όπως κάλιο, σίδηρο, ασβέστιο, νάτριο, νιασίνη, βιοτίνη, φώσφορο, ιώδιο και ψευδάργυρο. Επίσης είναι χαμηλό σε περιεκτικότητα λίπους (περίπου 5 γρ. Λίπους), ενώ έχει αποδειχθεί πως η κατανάλωσή τους στο πρωινό συμβάλλει στην χαμηλότερη πρόσληψη θερμίδων στο υπόλοιπο διάστημα της ημέρας. Μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε δίαιτες μείωσης βάρους, λόγω της χαμηλής του περιεκτικότητας σε θερμίδες (ένα μεσαίου βάρους αυγό μας δίνει περίπου 75 Kcal) και του κορεσμού της πείνας που προκαλεί. Έτσι, το αυγό αποτελεί πλήρη φυσική τροφή αφού περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για μία πλήρη και ισορροπημένη δίαιτα! Νικόλ Τσιάνη Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, BSc Επιστημονική Διευθύντρια ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, Χολαργός Φανερωμένης 13 - 211 7006172
 Δελτίο Τύπου ΙΑΣΩ General   ‘’Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν»              Το ΙΑΣΩ General (Λεωφ. Μεσογείων 264)  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, Σάββατο 7 Απριλίου, και θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό στο θέμα της πρόληψης, προσφέρει δωρεάν έναν Προληπτικό Έλεγχο Υγείας (Check up), ο οποίος μπορεί να  πραγματοποιηθεί μέσα στον Απρίλιο κατόπιν ραντεβού . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνήσουν για ραντεβού την Πέμπτη 5 Απριλίου και την Παρασκευή 6 Απριλίου από τις 09.00 έως τις 17.00 στο νούμερο  210 650 2015.  Ο Προληπτικός Έλεγχος Υγείας περιλαμβάνει: γενική αίματος, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, H.D.L, L.D.L, γλυκόζη, ουρία, ηλεκτροκαρδιογράφημα(ΗΚΓ), παθολογική εξέταση.   Η πρόληψη αποτελεί ζωτικής σημασίας κομμάτι για την καλή μας υγεία. Πολλές από τις ασθένειες όπως οι κακοήθειες, οι καρδιοπάθειες κ.α., μπορούν να διαγνωστούν πριν να παρουσιάσουν συμπτώματα και έτσι να αντιμετωπιστούν γρήγορα και με επιτυχία.   Μην ξεχνάτε λοιπόν το  ετήσιο check up σας!
Σελίδα 23 από 26

Σχόλια αναγνωστών

Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.