Κοινωνικά (4780)

Η Παπάγου Πολιτεία συνάντησε την τοπική σύμβουλο Χολαργού και διακεκριμένη καλλιτέχνη , κ. Μίμη Ρουφογάλη. Η κ. Ρουφογάλη μας μίλησε για τα σημαντικότερα προβλήματα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και για το έργο της στο πρώην Δήμο Χολαργού ως καλλιτέχνης. Της Μαρίας Ε. Μωραΐτου  Ακολουθούν Βίντεο
Κύριε Πρόεδρε, Έχουμε γίνει κοινωνοί της ιδιαίτερης ανησυχίας δημοτών Παπάγου – Χολαργού οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και, λόγω αυτής της αδυναμίας τους, κινδυνεύουν να διακοπεί στις οικίες τους το ηλεκτρικό ρεύμα, αν η ΔΕΗ εφαρμόσει, σ’ αυτήν την περίπτωση, το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218Α/3-10-2011) και την απειλή της που αναγράφεται στους λογαριασμούς που αποστέλλει στους καταναλωτές της, η οποία έχει ως ακολούθως : «Σύμφωνα με το Ν. 4021/11 η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ανωτέρω νόμος».             Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, κατά του συγκεκριμένου νόμου έχουν εγερθεί σοβαρότατες αμφισβητήσεις, σχετικά με τη συνταγματικότητα και την εν γένει νομιμότητα των ρυθμίσεων και των διατάξεών του και έχουν ήδη ασκηθεί αρκετές αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες πρόκειται να συζητηθούν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου στις αρχές του επόμενου μηνός (2 Δεκεμβρίου 2011). Μεταξύ των λόγων που προβάλλονται βασίμως για τη στήριξη της άποψης ότι ο νόμος 4021/2011 είναι αντισυνταγματικός, είναι ότι η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύματος, που επαπειλείται ως μέσο καταναγκασμού για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αποτελεί μορφή άσκησης ψυχολογικής βίας και μάλιστα κατά ατόμων που μπορεί να είναι οικονομικά εξαθλιωμένα ή να έχουν αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής (π.χ. ασθενείς, μακροχρόνια άνεργοι κλπ) και συνεπώς προσβάλλεται ευθέως η αξία του ανθρώπου, αφού με τον τρόπο αυτό (της στέρησης ενός ζωτικού αγαθού) υποβιβάζεται το επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν του ότι η επιβολή και είσπραξη φόρου μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ προσβάλλει ευθέως την ελευθερία των συναλλαγών και της οικονομικής ελευθερίας, αυτή η ιδιαίτερα επαχθής κύρωση της διακοπής της ηλεκτροδότησης θεσπίζεται με συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση της Κυβέρνησης στην ιδιωτικής φύσεως συμβατική σχέση μεταξύ της ΔΕΗ και των καταναλωτών ρεύματος. Αυτή η συμβατική σχέση προβλέπει ρητά τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, από τις οποίες δεν προκύπτει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για τους καταναλωτές πέραν της πληρωμής του κόστους του ρεύματος που κατανάλωσαν και των τελών, όχι όμως των φόρων, όπως είναι στην ουσία το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους αλλά και για πολλούς άλλους τους οποίους είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε, θεωρούμε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. συνιστά όλως αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά και συντελεί στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τους εντεταλμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ (και των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος), όπως έκθεση σε κίνδυνο ατόμων, παράβαση καθήκοντος, απιστία κλπ. Κατόπιν αυτών και έχοντες επίγνωση του σοβαρού δημοσιονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Χώρα μας, σας δηλώνουμε ότι ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού συμπαρίσταται στους δημότες του που αδυνατούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα να καταβάλουν το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια ανέργους, ασθενείς, ΑμεΑ κα) και σας καλούμε να απέχετε από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής της ηλεκτροδότησης των οικιών τους. Σε διαφορετική περίπτωση, σας δηλώνουμε ότι ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού θα στηρίξει αυτά τα άτομα, με κάθε νόμιμο τρόπο και θα σταθεί αρωγός σε κάθε ενέργειά τους. Η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να συνδράμει το Δήμο μας στην αγωνιώδη προσπάθειά του να προστατεύσει την αξιοπρέπεια και την υγεία των ατόμων που αδυνατούν αντικειμενικά να καταβάλουν το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και να επέμβει προς τη ΔΕΗ (και τους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος), ώστε αυτά τα άτομα να μην αισθανθούν το σκληρό πρόσωπο της εξουσίας. Ο Δήμαρχος  Βασίλειος Ξύδης    
Χθές το βράδυ, ληστής που φορούσε κράνος και γυαλιά rayban, εισέβαλε στο κατάστημα Vodafone επί της Λ. Μεσογείων 244 στον Χολαργό και με την απειλή όπλου, ανάγκασε έναν από τους υπαλλήλους να του δώσει τις εισπράξεις που είχε στο ταμείο η επιχείρηση.  Άρπαξε περίπου 1.500 €  και εξαφανίστηκε. Το κατάστημα εκείνη την ώρα ήταν γεμάτο κόσμο και οι πάντες αιφνιδιάστηκαν, όπως αναγράφεται στον Ανεξάρτητο Παρατηρητή.
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,  Έχοντας ιδιαίτερη ανησυχία για τα τεκταινόμενα στη Χώρα μας, η οποία βιώνει σε έντονο βαθμό μια κοινωνική, ηθική και οικονομική κρίση, η οποία έχει φέρει σε εξαθλίωση πολλούς συνανθρώπους μας, αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ σε Σας, ως εκπρόσωπο της τελευταίας και ισχυροτέρας ελπίδας των πολιτών, της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να σας εκθέσω ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πρόσφατα, από την εφαρμογή του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218Α/3-10-2011), για τους οικονομικά αδυνάτους πολίτες και  ιδιαίτερα για τους πολίτες που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια ανέργους, ασθενείς, ΑμεΑ κλπ). Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα, Η Δημοτική Αρχή Παπάγου – Χολαργού έχει γίνει κοινωνός της ιδιαίτερης ανησυχίας δημοτών της οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και, λόγω αυτής της αδυναμίας τους, κινδυνεύουν να διακοπεί στις οικίες τους το ηλεκτρικό ρεύμα, αν η ΔΕΗ εφαρμόσει, σ’ αυτήν την περίπτωση, το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218Α/3-10-2011) και την απειλή της που αναγράφεται στους λογαριασμούς που αποστέλλει στους καταναλωτές της, η οποία έχει ως ακολούθως : «Σύμφωνα με το Ν. 4021/11 η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ανωτέρω νόμος».             Όπως πιθανόν γνωρίζετε, κατά του συγκεκριμένου νόμου έχουν εγερθεί σοβαρότατες αμφισβητήσεις, σχετικά με τη συνταγματικότητα και την εν γένει νομιμότητα των ρυθμίσεων και των διατάξεών του και έχουν ήδη ασκηθεί αρκετές αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες πρόκειται να συζητηθούν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου στις αρχές του επόμενου μηνός (2 Δεκεμβρίου 2011). Μεταξύ των λόγων που προβάλλονται βασίμως για τη στήριξη της άποψης ότι ο νόμος 4021/2011 είναι αντισυνταγματικός είναι ότι η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύματος, που επαπειλείται ως μέσο καταναγκασμού για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αποτελεί μορφή άσκησης ψυχολογικής βίας και μάλιστα κατά ατόμων που μπορεί να είναι οικονομικά εξαθλιωμένα ή να έχουν αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής (π.χ. ασθενείς, μακροχρόνια άνεργοι κλπ) και συνεπώς προσβάλλεται ευθέως η αξία του ανθρώπου, αφού με τον τρόπο αυτό (της στέρησης ενός ζωτικού αγαθού) υποβιβάζεται το επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν του ότι η επιβολή και είσπραξη φόρου μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ προσβάλλει ευθέως την ελευθερία των συναλλαγών και της οικονομικής ελευθερίας, αυτή η ιδιαίτερα επαχθής κύρωση της διακοπής της ηλεκτροδότησης θεσπίζεται με συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση της Κυβέρνησης στην ιδιωτικής φύσεως συμβατική σχέση μεταξύ της ΔΕΗ και των καταναλωτών ρεύματος. Αυτή η συμβατική σχέση προβλέπει ρητά τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, από τις οποίες δεν προκύπτει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για τους καταναλωτές πέραν της πληρωμής του κόστους του ρεύματος που κατανάλωσαν και των τελών, όχι όμως των φόρων, όπως είναι στην ουσία το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους αλλά και για πολλούς άλλους, τους δεν κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε στην παρούσα επιστολή, θεωρούμε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. συνιστά όλως αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά και συντελεί στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τους εντεταλμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ (και των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος), όπως έκθεση σε κίνδυνο ατόμων, παράβαση καθήκοντος, απιστία κλπ. Κατόπιν αυτών και έχοντες επίγνωση των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Χώρα μας, θεωρούμε επιβεβλημένο να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος μας αποφάσισε να συμπαρασταθεί στους δημότες του οι οποίοι αδυνατούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα να καταβάλουν το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια ανέργους, ασθενείς, ΑμεΑ κα), να στηρίξει αυτούς τους δημότες, με κάθε νόμιμο τρόπο, στις ενέργειες τους κατά της ΔΕΗ, αν αυτή εφαρμόσει το νόμο σε βάρος τους και ιδιαίτερα πριν κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας η συνταγματικότητα του συγκεκριμένου νόμου. Ως πρώτη ενέργεια, ο Δήμος μας απευθύνθηκε στη Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. και, αφού της εξέθεσε τις απόψεις του, την κάλεσε να απέχει από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής της ηλεκτροδότησης των οικιών τους. Για καλύτερη ενημέρωση σας, σας εσωκλείουμε αντίγραφο του σχετικού προς τη ΔΕΗ εγγράφου μας. Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα, Θεωρούμε υψίστης σημασίας την παρέμβαση σας προς τους αρμοδίους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, ώστε να ελέγξουν αν η ΔΕΗ Α.Ε. και οι λοιποί εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ενεργούν όπως πρέπει και όπως οι ηθικοί και ανθρώπινοι κανόνες επιβάλλουν για να μη διακινδυνεύσει η ζωή και η υγεία των Ελλήνων πολιτών και οπωσδήποτε των δημοτών Παπάγου – Χολαργού από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης των οικιών των οικονομικά ευπαθών ομάδων πολιτών, οι οποίες πιθανόν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία καθιστούν το ηλεκτρικό ρεύμα υψίστης γι’ αυτούς σημασίας (διατήρηση φαρμάκων σε ψυγείο, λειτουργία οικιακών ιατρικών μηχανημάτων κλπ). Με ιδιαίτερη εκτίμηση  Βασίλειος Ξύδης Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.     
Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί σε κεντρικό δρόμο του Χολαργού στην οδό Ναβαρίνου, όταν από άγνωστη αιτία εξερράγη η μηχανή ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου τη στιγμή που βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Ο οδηγός είχε την ψυχραιμία να το ανεβάσει στο πεζοδρόμιο, μέχρι να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επτά άνδρες της Π.Υ. με δύο οχήματα κατέσβησαν τη φωτιά, όμως το αυτοκίνητο, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, καταστράφηκε ολοσχερώς.Ρεπορτάζ: Σωτήρης ΣκουλούδηςΕπιμέλεια: Άννα Μορφούλη ΠΗΓΗ:  zougla.gr
Για δεύτερη φορά θα απασχολήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας ο νόμος για τη νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων, καθώς κατατέθηκε νέα προσφυγή από ιδιοκτήτη διαμερίσματος ο οποίος στρέφεται κατά άλλης ιδιοκτήτριας της ίδιας πολυκατοικίας στο Δήμο Παπάγου που νομιμοποίησε αυθαίρετες κατασκευές, ενώ άλλες δεν τις νομιμοποίησε.Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στρέφεται κατά του προϊσταμένου της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής και ζητάει να ακυρωθεί η νομιμοποίηση ημιυπαίθριων κατασκευών που έγινε στο ισόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας που διαμένει.Ο ιδιοκτήτης ζητάει να ακυρωθεί η πράξη της πολεοδομίας για τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών στο ισόγειο που έγινε σύμφωνα με το Ν. 3843/2010.Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου η έκδοση απόφασης η οποία θα κρίνει τη συνταγματικότητα ή μη του νόμου για τους ημιυπαίθριους χώρους. Η υπόθεση αυτή έχει συζητηθεί με τη διαδικασία πρότυπης δίκης (δίκη εξπρές) σύμφωνα με το Ν. 3900/2010. Πηγή: Kathimerini.gr-skai.gr
Σήμερα το βράδυ στα DEXX του MY PLACE o DJ Chris Kalieros θα σας ανεβασει με ξενες και ελληνικές επιτυχίες.
Ιστορικές στιγμές έζησε ο Χολαργός πριν από λίγο. Τρίωρη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από το Δημαρχείο, με τα ΜΑΤ να έχουν περικυκλώσει 200 περίπου διαδηλωτές. Η εκδήλωση του ΛΑ.Ο.Σ. ωστόσο έγινε κανονικά αφού κανένας δεν κατάλαβε για πότε μπήκε στην αίθουσα ο Άδωνις Γεωργιάδης από την πίσω είσοδο με 40λεπτη καθυστέρηση. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης σημειώθηκε συμπλοκή με τα ΜΑΤ που πέταξαν χημικά αλλά γρήγορα η κατάσταση επανήλθε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Στις 10 η ώρα οι διαδηλωτές αποχώρησαν από το Δημαρχείο. Θα επανέλθουμε αύριο με αποκλειστικό βίντεο. ΠΗΓΗ: myxolargos.gr
Η Ζυθοποιία Μακεδονίας - Θράκης (Βεργίνα) πρωτάθηκε για το βραβείο RSM International Entrepreneur of the Year (RSMi Επιχειρηματίας της Χρονιάς), το οποίο θα απονεμηθεί την τρίτη 22/11/2011. Μεταξύ των υποψηφίων είναι και ο  διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας, κος Δημήτριος Πολιτόπουλος.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή γίνεται μεταξύ 15.000 Ευρωπαϊκων Επιχειρήσεων και η Βεργίνα βρίσκεται στις τρείς πρώτες θέσεις.
Σελίδα 362 από 368

Σχόλια αναγνωστών

Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.