Κοινωνικά (4295)

Ο τ. Δήμαρχος Χολαργού κ. Δημ. Νικολάου, στην εφημερίδα που ο ίδιος εξέδωσε πρόσφατα, επαίρεται για την οικονομική πολιτική που ακολούθησε ως δήμαρχος και ισχυρίζεται ότι τα δάνεια του τ. Δήμου Χολαργού ανήρχοντο το τέλος του 2010 στο ποσό των 7.780.000,00 €. Επίσης, ισχυρίζεται ότι «τα μισά από αυτά τα δάνεια προέρχονταν από τη διοίκηση προηγουμένων ετών επί δημαρχίας κ. Χ. Σκούρτη και οφειλές σε τρίτους» (αντιγράφουμε αυτολεξεί από την εφημερίδα του κ. Νικολάου).Επειδή όλα αυτά που γράφει ο κ. Νικολάου στην εφημερίδα του είναι αναληθή και επειδή εμείς (η νέα δηλαδή δημοτική αρχή του Δημάρχου Βασίλη Ξύδη) δεν είμαστε ούτε συκοφάντες ούτε ψεύτες, όπως μας αποκαλεί, παραθέτουμε τις ακόλουθες αληθείς και ακριβείς πληροφορίες, ώστε οι δημότες να βγάλουν μόνοι τους τα συμπεράσματά τους. 1ον. Ο κ. Νικολάου, κατά την 8ετία 2003-2010 που ήταν Δήμαρχος, είχε συνάψει είκοσι (20) δάνεια, συνολικού ποσού 11.487.754,00 €, με τα οποία χρέωσε το Δήμο μας  μέχρι το έτος 2025 (!!!). Συγκεκριμένα, ο κ. Νικολάου πήρε, χρονολογικά, τα ακόλουθα δάνεια :- το 2003 : τρία (3) δάνεια, συνολικού ποσού 1.920.410,00 €- το 2004 : πέντε (5) δάνεια, συνολικού ποσού 3.437.770,00 €- το 2005 : τρία (3) δάνεια, συνολικού ποσού 1.042.251,00 €- το 2006 : τρία (3) δάνεια, συνολικού ποσού 413.100,00 €- το 2007 : δύο (2) δάνεια, συνολικού ποσού 2.475.048,00 €- το 2008 : δύο (2) δάνεια, συνολικού ποσού 1.488.175,00 €,- το 2009 : ένα (1) δάνειο, ποσού 600.000,00 € και- το 2010 : ένα (1) δάνειο, ποσού 111.000,00 €. 2ον. Για να εξοφλήσει ο Δήμος μας τα είκοσι (20) δάνεια του κ. Νικολάου, θα  πληρώσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρι το 2025, το υπέρογκο ποσό των 16.628.050 € (σύνολο τοκοχρεωλυτικών δόσεων).3ον. Τα είκοσι (20) δάνεια του κ. Νικολάου, μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες κατηγορίες :α.     Δύο (2) δάνεια για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2003, 2004) συνολικού ποσού 1.041.270,00 €,β.     Ένα (1) δάνειο για μελέτη / κατασκευή ΚΑΠΗ (2009), ποσού 600.000,00 €,γ.     Εννέα (9) δάνεια για συντηρήσεις / αναπλάσεις / επισκευές (2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006) συνολικού ποσού 3.394.513,00€,δ.     Οκτώ (8) δάνεια για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (2003, 2004, 2005, 2007, 2007, 2008, 2008, 2010) συνολικού ποσού 6.451.971,00€. 4ον. Από την παραπάνω κατηγοριοποίηση των δανείων του κ. Νικολάου, καθίσταται σαφές ότι ελάχιστα από αυτά (μόνο τρία) συνήφθησαν για παραγωγικούς σκοπούς και για επενδύσεις. Τα περισσότερα συνήφθησαν για συντηρήσεις / αναπλάσεις / επισκευές (!!!) και για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (!!!), πράγμα που είναι απαράδεκτο και, συνεπώς, καταδικαστέο. Γιατί, είναι λογικό να δανείζεσαι για παραγωγικούς σκοπούς και για επενδύσεις (αγορά οικοπέδων, κατασκευή ΚΑΠΗ ή Δημαρχείου κλπ που θα τα χαίρονται και οι επόμενες γενιές), είναι όμως απαράδεκτο να δανείζεσαι για να εξοφλείς τις τρέχουσες υποχρεώσεις σου (!!!), τις οποίες πρέπει να εξοφλείς από τα θεσμοθετημένα έσοδα του Δήμου.    5ον. Το έτος 2010 (τελευταίο έτος της δημαρχίας Νικολάου), το Δήμο Χολαργού βάραιναν είκοσι δύο (22) δάνεια, τα οποία είχαν συναφθεί :α. τέσσερα (4) επί δημαρχίας Σκούρτη (20 χρόνια Δήμαρχος) καιβ. δεκαοκτώ (18) επί δημαρχίας Νικολάου (8 χρόνια Δήμαρχος)και για τα οποία ο Δήμος Χολαργού κατέβαλε (τοκοχρεωλυτικές δόσεις) τα ακόλουθα ποσά :α. 100.774,00 € για τα 4 δάνεια της δημαρχίας Σκούρτη,β. 1.186.106,00 € για τα 18 δάνεια της δημαρχίας Νικολάου.Επομένως είναι ανακριβής και παραπλανητικός ο ισχυρισμός του κ. Νικολάου ότι τα μισά δάνεια προήρχοντο από τη δημαρχία του κ. Σκούρτη, αφού αυτά ήσαν μόνο τέσσερα (4) ή το 18% των δανείων (και όχι το 50% όπως ισχυρίζεται ο κ. Νικολάου) και από πλευράς τοκοχρεωλυτικών δόσεων αποτελούσαν το 8,5% (το υπόλοιπο 91,5% ήσαν οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων Νικολάου). Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι όλα τα δάνεια της δημαρχίας Σκούρτη συνήφθησαν για παραγωγικούς σκοπούς και για επενδύσεις (ανέγερση δημαρχείου, κατασκευή ταρτάν γηπέδου Φανερωμένης, έργα κοινής ωφελείας) και όχι για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για την ιστορία σημειώνουμε ότι το 2010 το Δήμο Παπάγου βάραιναν πέντε (5) μόνο δάνεια και το σύνολο των τοκοχρεωλυτικών δόσεων που καταβλήθησαν γι’ αυτά ανήλθε στο ποσό των 148.183,00 €. Από αυτά τα πέντε (5) δάνεια, τα δύο (2) είχαν συναφθεί επί δημαρχίας κ. Πίτσας Λιάπη για την αγορά του Δημαρχείου Παπάγου (συνολικού ποσού 440.204,00 €) και τα τρία (3) συνήφθησαν κατά τα 16 έτη της δημαρχίας  Βασ. Ξύδη για την κατασκευή πεζοδρόμων και την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (συνολικού ποσού 633.608,00 €).    6ον. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ενιαίος Δήμος Παπάγου – Χολαργού, το 2011 (πρώτο έτος του Καλλικρατικού Δήμου Παπάγου – Χολαργού) επιβαρύνθηκε για την πληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για τα δάνεια που τον βαραίνουν με το ποσό του 1.464.264,00 €. Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής :- 1.215.307,00 € για τα 18 δάνεια Νικολάου (Χολαργού),- 100.774,00 € για τα 4 δάνεια Σκούρτη (Χολαργού), - 50.410,00 € για τα 2 δάνεια Λιάπη (Παπάγου),- 97.773,00 € για τα 3 δάνεια Ξύδη (Παπάγου). 7ον. Τα δεκαοκτώ (18) δάνεια που κληροδότησε ο κ. Νικολάου στο νέο Δήμο Παπάγου – Χολαργού και στη δημοτική αρχή Βασίλη Ξύδη δεν είναι τα μόνα χρέη που άφησε φεύγοντας. Άφησε και 1132 ανεξόφλητα τιμολόγια (!!!) από προμήθειες, έργα, αγορές κλπ. Γι’ αυτά τα τιμολόγια η δημοτική αρχή του Βασίλη Ξύδη καλείται να καταβάλει το συνολικό ποσό των 3.271.544,00 €. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :Ας μην επαίρεται, επομένως, ο κ. Νικολάου για την οικονομική πολιτική που εφάρμοσε την 8ετία της δημαρχίας του γιατί αυτή ήταν σπάταλη, ανερμάτιστη και επιζημία για το Δήμο και τον αφήνει έκθετο στους Χολαργιώτες που τον εμπιστεύθηκαν. Και ας σταματήσει να θεωρεί ως επίτευγμα τα χρηματικά διάθεσιμα που υπήρχαν στη χρήση του 2010 (542.358,57 €) γιατί αυτό το ποσό είναι «ψίχουλα» συγκρινόμενο με τα χρέη που άφησε φεύγοντας.Ως προς τη διαχείριση της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Χολαργού (Α.Δ.Ε.Χ.) και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), οι οποίες διαλύθηκαν και είναι υπό εκκαθάριση, θα επανέλθουμε πολύ σύντομα με ακριβή στοιχεία, όταν αυτά οριστικοποιηθούν. Γιατί και αυτές οι διαχειρίσεις έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και οφείλουμε να τις γνωστοποιήσουμε στους συνδημότες μας. Με φιλικούς χαιρετισμούς Βασίλειος ΞύδηςΔήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
Δύο περιοχές του Χολαργού η Πλατεία Δημοκρατίας και ο Παράδρομος της Μεσογείων οδηγούνται σε μια μη αντιστρεπτή κατάσταση χρόνιας παρακμής εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της απερίγραπτης αδιαφορίας της Διοίκησης Ξύδη. Η Πλατεία Δημοκρατίας σχεδιάστηκε εξαρχής, ώστε να συνδυάζει την ύπαρξη τοπικής αγοράς και μόνιμης κατοικίας. Η λειτουργία της τοπικής αγοράς είναι συνυφασμένη με την επιβίωση της Πλατείας. Στα προηγούμενα χρόνια χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία εξαιτίας λαθών και παραλείψεων για ουσιαστική ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και αναβάθμιση της περιοχής. Υπήρξε μια προβληματική μελέτη ανάπλασης επί Διοίκησης Σκούρτη. Το έργο ολοκληρώθηκε επί Διοίκησης Νικολάου και χαρακτηριζόταν από κάποιες αδυναμίες. Χαρακτηριστική περίπτωση ο δρόμος της πλατείας που σχεδιάστηκε ως ήπιας κυκλοφορίας και θα επέτρεπε την κυκλοφορία μόνο σε επιβατηγά Ι.Χ.. Έτσι καλύφθηκε με πλάκες και όχι κυβόλιθους, που δεν αντέχουν το βάρος των φορτηγών, που τροφοδοτούν συνεχώς το ταχυδρομείο και το κρεοπωλείο της πλατείας. Η εικόνα της καθίζησης του οδοστρώματος παρά τις συνεχείς επιδιορθώσεις οφείλεται στον αρχικό λανθασμένο σχεδιασμό. Ουδέποτε υπήρξε ουσιαστική συζήτηση και καταλογισμός ευθυνών για αυτή την σοβαρή αβλεψία. Το σύνολο των παρεμβάσεων στους γειτονικούς δρόμους κρίνεται ανεπαρκές: Η πεζοδρόμηση της Μέτωνος παραμένει δυσλειτουργική λόγω του μη σεβασμού της απαγόρευσης της διαμπερούς κυκλοφορίας. Δεν παραβλέπω ότι είναι όμορφη από αρχιτεκτονικής άποψης και επιτυχημένη σε ότι αφορά την βελτίωση του αστικού πρασίνου, όντας το μόνο σημείο στον δήμο όπου εφαρμόσθηκε η ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων με πρασιές πολυκατοικιών δίνοντας ένα χρηστικό ενιαίο σύνολο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η αβλεψία της μελέτης ως προς την δημιουργία της τελικής επιφάνειας με σταμπωτό σκυρόδεμα, την στιγμή όπου είναι γνωστό ότι η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται σε δρόμους, αφού διαρκώς παρουσιάζονται ανάγκες εκσκαφών λόγω δικτύων. Η ανάπλαση της οδού Υμηττού από την Λ. Μεσογείων έως την πλατεία, αν και γενικά πετυχημένη, επισκιάζεται από το πλήθος των πλακών που έχουν ξεκολλήσει από το τσιμεντένιο υπόστρωμα και τρεμοπαίζουν στο βάδισμα είτε λόγω των κακοτεχνιών κατά την κατασκευή τους ή της ανύπαρκτης συντήρησης έκτοτε. Η ανάπλαση της Βουτσινά παραμένει στα χαρτιά. Η αδυναμία βαδισημότητας σε ορισμένα εκ των πεζοδρομίων που οδηγούν στην Πλατεία. Χαρακτηριστική περίπτωση η οδός Ασπασίας όπου ο πεζός υποχρεωτικά περπατάει στο οδόστρωμα. Η αδυναμία πρόσβασης της Πλατείας με ποδήλατο. Αν και η αδυναμία Στάθμευσης ήταν προφανής και η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης (Parking) προεκλογική δέσμευση εδώ και 15 χρόνια, οι καθυστερήσεις ήταν ανεπίτρεπτες. Η ανυπαρξία κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας για το Parking δημιουργούν ακόμη και σήμερα αναπάντητα ερωτήματα: Είναι όντως απαραίτητο ένα Parking μετά την δραματική συρρίκνωση της εμπορικής κίνησης; Θα οδηγήσει σε ανάκαμψη ή σε περαιτέρω συρρίκνωση της εμπορικής κίνησης αφού στην διάρκεια κατασκευής του για 18 μήνες τουλάχιστον τα προβλήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, θορύβου και ρύπανσης θα οξυνθούν; Για πόσες θέσεις μιλάμε, αφού ένα άδειο και μη βιώσιμο οικονομικά Parking θα οξύνει παρά θα αμβλύνει τα προβλήματα; Η έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την Πλατεία ήταν εμφανής όλα αυτά τα χρόνια. Ανεπαρκής ηλεκτροφωτισμός, κατεστραμμένες παιχνιδοκατασκευές της παιδικής χαράς, κακόγουστα graffiti, το κλείσιμο του Κ.Ε.Π., η ανυπαρξία σημαντικών πολιτιστικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που θα προσέλκυαν τον κόσμο, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, παράνομη κατάληψη θέσεων Parking από τοπικούς παράγοντες, όλα αυτά οδήγησαν σε σταδιακό μαρασμό της Πλατείας. Οι οικογένειες σταμάτησαν να επισκέπτονται την παιδική χαρά. Οι καταγγελίες για παραβατικότητα πληθαίνουν. Η σημερινή εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Ημέρες Χριστουγέννων: εγκατάλειψη, βρωμιά, ακαθαρσίες κατοικίδιων, ξενοίκιαστα μαγαζιά, παντελής έλλειψη έστω και ενός Χριστουγεννιάτικου στολιδιού, καμία προσπάθεια για δημιουργία εορταστικού κλίματος. Μια τέτοια εικόνα μιζέριας που δημιουργεί συναισθήματα κατάθλιψης σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση δίνει δυστυχώς και το τελειωτικό χτύπημα σε μια τοπική αγορά που αργοπεθαίνει. Αν και οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης για το θέμα του Parking έδωσαν κάποιες ελπίδες, η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο απέδειξε ότι ξεκινάμε και πάλι από το μηδέν. Κάποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει την βαρύτητα του προβλήματος. Ο Δήμαρχος δημοσίως θεωρεί την Πλατεία Δημοκρατίας ως μια αναβαθμισμένη περιοχή, επικροτεί τον πρώην Δήμαρχο, κάτι που κάνει σπάνια, για την κατάσταση της Πλατείας που παρέδωσε και με επιπλήττει για την παραπάνω κριτική. Δύο καθοριστικά ερωτήματα και συγκρίσεις δείχνουν την στάση της νέας Διοίκησης: Γιατί δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ φέτος για την Πλατεία της Δημοκρατίας, ούτε καν για την συντήρηση της; Είναι προκλητική η άνιση κατανομή κονδυλίων. Προβλέπουμε φέτος τον ηλεκτροφωτισμό του Νοτιοδυτικού τμήματος της Πλατείας Αγ. Γεωργίου, που βρίσκεται σε μια από τις πλέον αναβαθμισμένες περιοχές του Παπάγου, με κόστος από ιδίους πόρους 105.000 €. Αντιστοίχως, μηδενική είναι η πρόβλεψη κονδυλίων για την Πλατεία Δημοκρατίας. Κινδυνεύει άραγε η Πλ. Αγ. Γεωργίου με γκετοποίηση και εγκατάλειψη όπως η Πλ. Δημοκρατίας; Γιατί δεν λειτουργούμε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην Ασπασίας; Το Κ.Ε.Π. Παπάγου στην Ελλησπόντου όπως και το αντίστοιχο Κ.Ε.Π. Χολαργού στην Ασπασίας στην Πλ. Δημοκρατίας σταμάτησαν να λειτουργούν πρόσφατα λόγω ελλείψεως προσωπικού. Το Κ.Ε.Π. της Ελλησπόντου εξυπηρετεί μόνο τους περιοίκους, ενώ το Κ.Ε.Π. της Ασπασίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ημερησίων δραστηριοτήτων των πολιτών λόγω της γειτνίασης με την Λ. Μεσογείων, τις τράπεζες, την ΔΟΥ και το ΙΚΑ. Η διακοπή λειτουργίας του Κ.Ε.Π. στην Πλ. Δημοκρατίας ήταν ένα καίριο χτύπημα για την περιοχή. Η Διοίκηση του Δήμου μας παρά τη στενότητα σε υπαλληλικό προσωπικό θα διαθέσει υπαλλήλους και έτσι το Κ.Ε.Π. Παπάγου θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά. Γιατί δεν έδειξε την αντίστοιχη ευαισθησία για το Κ.Ε.Π. Χολαργού στην Πλ. Δημοκρατίας; Άραγε είχε την ίδια ανάγκη ενίσχυσης της επισκεψιμότητας η Ελλησπόντου στον Παπάγο ή η Ασπασίας στον Χολαργό; Μήπως όλα αυτά εντάσσονται απλά στην πλήρη αδιαφορία της διοίκησης για την Δημοτική Κοινότητα Χολαργού; Τόσο οι προηγούμενες Διοικήσεις όσο και η τωρινή δεν έχουν δείξει τον απαραίτητο ζήλο για την αναβάθμιση της Πλ. Δημοκρατίας και την τόνωση της Τοπικής Αγοράς. Ειδικά η νέα Δημοτική αρχή θα πρέπει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος. Δεν αρκούν η κάρτα του Δημότη και οι παραινέσεις υποστήριξης της Τοπικής Αγοράς. Χρειάζονται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και άμεση επίλυση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων της Πλατείας. Ειδάλλως η πορεία προς την εγκατάλειψη, γκετοποίηση, περιθωριοποίηση και ερήμωση θα είναι μη αντιστρεπτή, εκτός φυσικά αν αυτό είναι το ζητούμενο… Γιάννης Κεχρής Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου - Χολαργού «Πλατεία Δημοκρατίας: Ώρα Μηδέν» Δύο περιοχές του Χολαργού η Πλατεία Δημοκρατίας και ο Παράδρομος της Μεσογείων οδηγούνται σε μια μη αντιστρεπτή κατάσταση χρόνιας παρακμής εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της απερίγραπτης αδιαφορίας της Διοίκησης Ξύδη. Η Πλατεία Δημοκρατίας σχεδιάστηκε εξαρχής, ώστε να συνδυάζει την ύπαρξη τοπικής αγοράς και μόνιμης κατοικίας. Η λειτουργία της τοπικής αγοράς είναι συνυφασμένη με την επιβίωση της Πλατείας. Στα προηγούμενα χρόνια χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία εξαιτίας λαθών και παραλείψεων για ουσιαστική ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και αναβάθμιση της περιοχής. Υπήρξε μια προβληματική μελέτη ανάπλασης επί Διοίκησης Σκούρτη. Το έργο ολοκληρώθηκε επί Διοίκησης Νικολάου και χαρακτηριζόταν από κάποιες αδυναμίες. Χαρακτηριστική περίπτωση ο δρόμος της πλατείας που σχεδιάστηκε ως ήπιας κυκλοφορίας και θα επέτρεπε την κυκλοφορία μόνο σε επιβατηγά Ι.Χ.. Έτσι καλύφθηκε με πλάκες και όχι κυβόλιθους, που δεν αντέχουν το βάρος των φορτηγών, που τροφοδοτούν συνεχώς το ταχυδρομείο και το κρεοπωλείο της πλατείας. Η εικόνα της καθίζησης του οδοστρώματος παρά τις συνεχείς επιδιορθώσεις οφείλεται στον αρχικό λανθασμένο σχεδιασμό. Ουδέποτε υπήρξε ουσιαστική συζήτηση και καταλογισμός ευθυνών για αυτή την σοβαρή αβλεψία. Το σύνολο των παρεμβάσεων στους γειτονικούς δρόμους κρίνεται ανεπαρκές: Η πεζοδρόμηση της Μέτωνος παραμένει δυσλειτουργική λόγω του μη σεβασμού της απαγόρευσης της διαμπερούς κυκλοφορίας. Δεν παραβλέπω ότι είναι όμορφη από αρχιτεκτονικής άποψης και επιτυχημένη σε ότι αφορά την βελτίωση του αστικού πρασίνου, όντας το μόνο σημείο στον δήμο όπου εφαρμόσθηκε η ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων με πρασιές πολυκατοικιών δίνοντας ένα χρηστικό ενιαίο σύνολο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η αβλεψία της μελέτης ως προς την δημιουργία της τελικής επιφάνειας με σταμπωτό σκυρόδεμα, την στιγμή όπου είναι γνωστό ότι η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται σε δρόμους, αφού διαρκώς παρουσιάζονται ανάγκες εκσκαφών λόγω δικτύων. Η ανάπλαση της οδού Υμηττού από την Λ. Μεσογείων έως την πλατεία, αν και γενικά πετυχημένη, επισκιάζεται από το πλήθος των πλακών που έχουν ξεκολλήσει από το τσιμεντένιο υπόστρωμα και τρεμοπαίζουν στο βάδισμα είτε λόγω των κακοτεχνιών κατά την κατασκευή τους ή της ανύπαρκτης συντήρησης έκτοτε. Η ανάπλαση της Βουτσινά παραμένει στα χαρτιά. Η αδυναμία βαδισημότητας σε ορισμένα εκ των πεζοδρομίων που οδηγούν στην Πλατεία. Χαρακτηριστική περίπτωση η οδός Ασπασίας όπου ο πεζός υποχρεωτικά περπατάει στο οδόστρωμα. Η αδυναμία πρόσβασης της Πλατείας με ποδήλατο. Αν και η αδυναμία Στάθμευσης ήταν προφανής και η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης (Parking) προεκλογική δέσμευση εδώ και 15 χρόνια, οι καθυστερήσεις ήταν ανεπίτρεπτες. Η ανυπαρξία κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας για το Parking δημιουργούν ακόμη και σήμερα αναπάντητα ερωτήματα: Είναι όντως απαραίτητο ένα Parking μετά την δραματική συρρίκνωση της εμπορικής κίνησης; Θα οδηγήσει σε ανάκαμψη ή σε περαιτέρω συρρίκνωση της εμπορικής κίνησης αφού στην διάρκεια κατασκευής του για 18 μήνες τουλάχιστον τα προβλήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, θορύβου και ρύπανσης θα οξυνθούν; Για πόσες θέσεις μιλάμε, αφού ένα άδειο και μη βιώσιμο οικονομικά Parking θα οξύνει παρά θα αμβλύνει τα προβλήματα; Η έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την Πλατεία ήταν εμφανής όλα αυτά τα χρόνια. Ανεπαρκής ηλεκτροφωτισμός, κατεστραμμένες παιχνιδοκατασκευές της παιδικής χαράς, κακόγουστα graffiti, το κλείσιμο του Κ.Ε.Π., η ανυπαρξία σημαντικών πολιτιστικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που θα προσέλκυαν τον κόσμο, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, παράνομη κατάληψη θέσεων Parking από τοπικούς παράγοντες, όλα αυτά οδήγησαν σε σταδιακό μαρασμό της Πλατείας. Οι οικογένειες σταμάτησαν να επισκέπτονται την παιδική χαρά. Οι καταγγελίες για παραβατικότητα πληθαίνουν. Η σημερινή εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Ημέρες Χριστουγέννων: εγκατάλειψη, βρωμιά, ακαθαρσίες κατοικίδιων, ξενοίκιαστα μαγαζιά, παντελής έλλειψη έστω και ενός Χριστουγεννιάτικου στολιδιού, καμία προσπάθεια για δημιουργία εορταστικού κλίματος. Μια τέτοια εικόνα μιζέριας που δημιουργεί συναισθήματα κατάθλιψης σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση δίνει δυστυχώς και το τελειωτικό χτύπημα σε μια τοπική αγορά που αργοπεθαίνει. Αν και οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης για το θέμα του Parking έδωσαν κάποιες ελπίδες, η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο απέδειξε ότι ξεκινάμε και πάλι από το μηδέν. Κάποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει την βαρύτητα του προβλήματος. Ο Δήμαρχος δημοσίως θεωρεί την Πλατεία Δημοκρατίας ως μια αναβαθμισμένη περιοχή, επικροτεί τον πρώην Δήμαρχο, κάτι που κάνει σπάνια, για την κατάσταση της Πλατείας που παρέδωσε και με επιπλήττει για την παραπάνω κριτική. Δύο καθοριστικά ερωτήματα και συγκρίσεις δείχνουν την στάση της νέας Διοίκησης: Γιατί δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ φέτος για την Πλατεία της Δημοκρατίας, ούτε καν για την συντήρηση της; Είναι προκλητική η άνιση κατανομή κονδυλίων. Προβλέπουμε φέτος τον ηλεκτροφωτισμό του Νοτιοδυτικού τμήματος της Πλατείας Αγ. Γεωργίου, που βρίσκεται σε μια από τις πλέον αναβαθμισμένες περιοχές του Παπάγου, με κόστος από ιδίους πόρους 105.000 €. Αντιστοίχως, μηδενική είναι η πρόβλεψη κονδυλίων για την Πλατεία Δημοκρατίας. Κινδυνεύει άραγε η Πλ. Αγ. Γεωργίου με γκετοποίηση και εγκατάλειψη όπως η Πλ. Δημοκρατίας; Γιατί δεν λειτουργούμε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην Ασπασίας; Το Κ.Ε.Π. Παπάγου στην Ελλησπόντου όπως και το αντίστοιχο Κ.Ε.Π. Χολαργού στην Ασπασίας στην Πλ. Δημοκρατίας σταμάτησαν να λειτουργούν πρόσφατα λόγω ελλείψεως προσωπικού. Το Κ.Ε.Π. της Ελλησπόντου εξυπηρετεί μόνο τους περιοίκους, ενώ το Κ.Ε.Π. της Ασπασίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ημερησίων δραστηριοτήτων των πολιτών λόγω της γειτνίασης με την Λ. Μεσογείων, τις τράπεζες, την ΔΟΥ και το ΙΚΑ. Η διακοπή λειτουργίας του Κ.Ε.Π. στην Πλ. Δημοκρατίας ήταν ένα καίριο χτύπημα για την περιοχή. Η Διοίκηση του Δήμου μας παρά τη στενότητα σε υπαλληλικό προσωπικό θα διαθέσει υπαλλήλους και έτσι το Κ.Ε.Π. Παπάγου θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά. Γιατί δεν έδειξε την αντίστοιχη ευαισθησία για το Κ.Ε.Π. Χολαργού στην Πλ. Δημοκρατίας; Άραγε είχε την ίδια ανάγκη ενίσχυσης της επισκεψιμότητας η Ελλησπόντου στον Παπάγο ή η Ασπασίας στον Χολαργό; Μήπως όλα αυτά εντάσσονται απλά στην πλήρη αδιαφορία της διοίκησης για την Δημοτική Κοινότητα Χολαργού; Τόσο οι προηγούμενες Διοικήσεις όσο και η τωρινή δεν έχουν δείξει τον απαραίτητο ζήλο για την αναβάθμιση της Πλ. Δημοκρατίας και την τόνωση της Τοπικής Αγοράς. Ειδικά η νέα Δημοτική αρχή θα πρέπει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος. Δεν αρκούν η κάρτα του Δημότη και οι παραινέσεις υποστήριξης της Τοπικής Αγοράς. Χρειάζονται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και άμεση επίλυση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων της Πλατείας. Ειδάλλως η πορεία προς την εγκατάλειψη, γκετοποίηση, περιθωριοποίηση και ερήμωση θα είναι μη αντιστρεπτή, εκτός φυσικά αν αυτό είναι το ζητούμενο… Γιάννης Κεχρής Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου - Χολαργού
Στις 23/12/2011 και ώρα 10:30 πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στον εκθεσιακό χώρο του δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού. Η προσέλευση ήταν αθρόα και  ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε γιορτή εκτός του νηπιαγωγείου χάριν της μεγάλης προσπάθειας που καταβλήθηκε από την διέυθυνση, τις δασκάλες, τον σύλλογο και όλους τους γονείς και κηδεμόνες. Η γιορτή περιελάμβανε θεατρικό με επίκαιρο εορταστικό θέμα με συμμετοχή όλων των παιδιών, δώρα για όλα τα παιδία, καθώς και εορταστικό μπουφέ με πλούσια εδέσματα, λιχουδιές φτιαγμένα από τις μαμάδες των παιδιών, καθώς και χορηγίες από τοπικές επιχειρήσεις. Η γιορτή είχε μεγάλη επιτυχία, όλοι περάσαμε καλά και ανταλλάξαμε ευχές αγάπης, ειρήνης και ομόνοιας. Ευχαριστούμε πολύ την δημοτική αρχή και τους αρμόδιους αντιδημάρχους για την δωρεάν διάθεση της αίθουσας και την βοήθεια από τους υπαλλήλους του δήμου, το ζαχαροπλαστείο ‘ΣΠΑΝΟΣ’ στη υμηττού, την PIZZA FAN και τα μικρογέυματα ΓΡΗΓΟΡΗΣ. Το πιο μεγάλο ευχαριστώ το αξίζουν τα παιδιά μας που μας χαρίζουν στιγμές χαράς και ευτυχίας ειδικότεερα αυτές τις άγιες μέρες! Η ευχή μου είναι μέσα στα προβλήματα που περνάνε, αυτό να μας φέρει όλους πιο κοντά, να σταματήσουν οι αντιπαλότητες και τα μίση και να δημιουργηθούν σχέσεις αγάπης, φιλίας και ανιδιοτελούς συνεργασίας. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Με εκτίμηση Δημήτρης Αζακίδης Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού
Να πως κατάντησε η σημερινή Δημοτική Αρχή και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης: Υπαίθριο χώρο στάθμευσης φορτηγών. Και δεν σταθμεύει οποιοδήποτε φορτηγό αλλά του κέτερινγκ SAMARTZIS που συνήθως αναλαμβάνει τις δεξιώσεις στον εν λόγω χώρο και μάλιστα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Σας λέει κάτι αυτό Κε Πανούση Πρόεδρε του Συνδέσμου Παλαιών Παπαγιωτών; Κάποτε μία τοπική εφημερίδα, στο τεύχος της Δεκέμβριος 2008 – Ιανουάριος 2009, διαμαρτυρόταν όταν ένα φορτηγό του ανωτέρου κέτερινγκ ήταν σταθμευμένο επάνω στο πεζοδρόμιο επί της οδού Στρ. Παπάγου απέναντι από το Μεγάλο Πάρκο τώρα σιωπά για πιο λόγο; Είμαι όλη μου τη ζωή κάτοικος του Δήμου Παπάγου και ονομάζομαι Μαρία Γράψα και αισθάνομαι υποχρεωμένη να καταγγέλλω όλες αυτές τις αθλιότητες που γίνονται σε βάρος του Ι. Ν. Αγίας Σκέπης.  
Το Σάββατο 7 Ιανουαρίου  από τις 11:00 μ.μ. έως τις 4:30 π.μ. πάμε στο My Place για ένα ξέφρενο πάρτυ! Το διοργανώνουν οι  Μιχάλης Υφαντής και Κωνσταντίνος Κίντζιος! Να είστε όλοι εκεί!
Στις 10:55 την παραμονη της Πρωτοχρονιάς, δυο άγνωστοι δράστες με την απειλή μαχαιριού στην περιοχή του Παπάγου λήστεψαν δυο ανήλικα παιδιά και τους απέσπασαν 20 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Το έλλειμμα και το χρέος των ελληνικών δημοσιονομικών αυξάνεται και προβλέπεται να φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα. Το ΑΕΠ παρουσίασε μείωση κατά το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς και αναμένεται να συνεχίσει αυτήν την πορεία, ενώ έντονο προβληματισμό προκαλούν τα άδεια ταμεία του κράτους. Μια από τις σημαντικότερες συνέπειες της κρίσης της οικονομίας είναι η αύξηση της ανεργίας, η οποία έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό ενώ ανάμεσα στους νέου το ποσοστό των ανέργων ανέρχεται στο 25%. Στοιχεία των τελευταίων μηνών δείχνουν την ύπαρξη μιας διαρθρωτικής αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας εντείνοντας την ανησυχία για το φαινόμενο. Το μερίδιο της ευθύνης που φέρει για αυτήν την κατάσταση η παγκόσμια οικονομική κρίση και το αντίστοιχο της ελληνικής δημοσιονομικής πολιτικής είναι δύσκολο να εξακριβωθεί, ωστόσο έντονος λόγος γίνεται για την πορεία που ακολούθησαν τα πακέτα στήριξης του κράτους προς τις τράπεζες, τα οποία θεωρήθηκαν περιορισμένα σε αριθμό και σε μέγεθος. Έχει αναφερθεί ότι οι κρατικοί λειτουργοί δε φρόντισαν ώστε αυτά να διοχετευτούν από τις τράπεζες στις επιχειρήσεις και από εκεί στην κοινωνία.       Δημήτρης Ευαγγελοδήμος, εφημερίδα Κέρδος "Φθινοπωρινοί φόβοι"    "Η ΜΕΓΑΛΗ ανατριχίλα προήλθε από τα προχθεσινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούσαν στη βιομηχανία. Δεν είναι μόνο η μείωση του τζίρου κατά 26,8% που προκαλεί έντονη ανησυχία, όσο ο πρόδρομος δείκτης των νέων παραγγελιών, ο οποίος σημείωσε πτώση κατά 36% και ο οποίος προοιωνίζεται τον βαθμό απασχόλησης του παραγωγικού δυναμικού για τους επόμενους μήνες και ο οποίος με τη σειρά του μας δίνει μια γεύση για ποια χειρότερα πρόκειται να δούμε στην αγορά εργασίας. ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ, όπου η κρίση κάνει δραματικά την εμφάνιση της. Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι: Η συνολική απασχόληση σημείωσε σημαντική πτώση κατά -1,3% σε ετήσια βάση τον περασμένο Μάιο. Η ανεργία εκτοξεύθηκε στο 8,5% του εργατικού δυναμικού, με τους ανέργους να αυξάνονται στις 420 χιλιάδες έναντι των 324 χιλιάδων που ήταν έναν ακριβώς χρόνο πριν... ΟΠΩΣ αυτά που δημοσιοποιήθηκαν από τον Τειρεσία να αναφέρονται στις ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές, οι οποίες έσπασαν κάθε ρεκόρ, ξεπερνώντας τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ από την αρχή του χρόνου. Αναμφίβολα πρόκειται για μία βόμβα που απειλεί ολόκληρη την οικονομία. ΟΛΗ η αγορά δουλεύει με μεταχρονολογημένες επιταγές, οι οποίες μέσα σε αυτή την ύφεση λειτουργούν ως αντίστροφη πυραμίδα. Δεν απειλούν μόνον εκείνον που τις εξέδωσε και ο οποίος σε περίπτωση μη κάλυψης τους είναι ούτως ή άλλως χαμένος. Απειλούν να τορπιλίσουν ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις όταν αυτές σκάσουν στα χέρια τους. ΕΔΩ και μια εβδομάδα οι επιχειρηματικοί φορείς ο ένας μετά τον άλλον εκστομίζουν κραυγές αγωνίας, ζητώντας ελαστικότερα κριτήρια χρηματοδότησης από τον τραπεζικό τομέα για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Ενα πρόβλημα που δεν προέκυψε από το πουθενά. Ηταν αναμενόμενο από το φθινόπωρο κιόλας με την εμφάνιση των πρώτων στοιχείων που έδειχναν αύξηση των ακάλυπτων επιταγών με τα πρώιμα σημάδια της οικονομικής κρίσης. Τότε, μάλιστα, που αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαίωναν ότι η ελληνική οικονομία είναι ακόμη θωρακισμένη και ετοίμαζαν το περίφημο πακέτο στήριξης της πραγματικής οικονομίας των 28 δισ. ευρώ. ΑΛΗΘΕΙΑ, τι απέγιναν όλα αυτά τα χρήματα; Θα μας πει κάποιος αν απορροφήθηκαν και πόσα από τις τράπεζες; Οι επίτροποι που διορίστηκαν τάχα να εποπτεύσουν τη ροή της χρηματοδότησης θα μας ανακοινώσουν τι ακριβώς έκαναν;... ΣΕ ΑΥΤΟ, λοιπόν, το σκηνικό που συμπληρώνεται από το δύσοσμο σκάνδαλο της Siemens, με ολόκληρο το πολιτικό σύστημα από τη Δεξιά ως την Αριστερά όμηρο, ξεκινά μία ακόμη οικονομική χρονιά. Μία χρονιά όπου και ως οικονομία και ως κοινωνία «ξύνουμε» τον πάτο του βαρελιού. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και ας ελπίσουμε ότι μέσα από αυτή τη βαθιά και ολόπλευρη κρίση οι υγιείς δυνάμεις της παραγωγής και της εργασίας να βρουν τρόπους αντίδρασης και κάτι καλό, ελπιδοφόρο και βιώσιμο να γεννηθεί." Χρήστος Σταϊκούρας, εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία "Τα μέτρα για την ανάκαμψη" "Αναμφίβολα, η κρίση αυτή επηρεάζει και επιβαρύνει άμεσα και την ελληνική οικονομία, αναδεικνύοντας, παράλληλα με τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις (όπως αυτές ενσωματώνονται στα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού), χρόνιες, διαρθρωτικές, και όχι συγκυριακές, αδυναμίες της. Σ' αυτή τη δυσμενή συγκυρία, η ελληνική κυβέρνηση, εξαντλώντας και αξιοποιώντας τους διαθέσιμους «βαθμούς ελευθερίας», αναλαμβάνει διορθωτικές, στοχευμένες, πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας (με την ενίσχυση των πιστωτικών ιδρυμάτων και με την επιτάχυνση της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων), την εγγύηση των καταθέσεων των αποταμιευτών, την προστασία των δανειοληπτών, τη στήριξη των επιχειρήσεων (με τη χρηματοδοτική εγγύησή τους, τις πρωτοβουλίες για την επιδότηση αντικατάστασης παλαιών και ενεργοβόρων κλιματιστικών μηχανημάτων, τα προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων), την ενίσχυση κλάδων και τομέων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση (όπως είναι ο αγροτικός τομέας και οι κλάδοι του τουρισμού, της οικοδομής και της εμπορίας αυτοκινήτων), τη διανομή σημαντικού κοινωνικού μερίσματος (με τις αυξημένες δαπάνες και τις πρόσθετες πιστώσεις για την κοινωνική προστασία), την ενίσχυση των εσόδων (με παρεμβάσεις σε τομείς με μικρότερη φορολογική επιβάρυνση και με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών) και την περιστολή των δαπανών (με τη συγκρατημένη εισοδηματική πολιτική και τις περικοπές στις ελαστικές δαπάνες). Αυτές οι πρωτοβουλίες, οι οποίες και επικροτούνται από τους διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλουν στην άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης και αναμένεται να ενισχύσουν τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Ομως, καθώς περιορίζεται η οικονομική δραστηριότητα, τα περιθώρια για δημοσιονομική χαλάρωση είναι σχεδόν ανύπαρκτα (ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι επιπτώσεις της μειωμένης ανάπτυξης στο έλλειμμα θα ανέλθουν στο -2,5% για το 2009 και -4,2% για το 2010), ενώ αναδεικνύονται μακροχρόνιες δημοσιονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες (υψηλό δημόσιο χρέος και έλλειμμα ανταγωνιστικότητας)... Ενός προγράμματος που θα περιλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες, κάποιες από τις οποίες ήδη υλοποιούνται στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας ή αναμένεται να ενσωματωθούν στην κατάρτιση του προσεχούς προϋπολογισμού, και οι οποίες θα κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις: 1η κατεύθυνση: Πρωτοβουλίες σταδιακής διεύρυνσης των εσόδων, κυρίως μέσω της απλοποίησης του φορολογικού συστήματος... 2η κατεύθυνση: Δράσεις για τη σταδιακή μείωση των δημόσιων δαπανών, κυρίως μέσω της αναδιοργάνωσης στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού... 3η κατεύθυνση: Πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση των δομικών αλλαγών, όπως είναι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και υπηρεσιών...  Απαιτούν όμως την προσήλωση της κυβέρνησης στην πραγματοποίησή τους. Με την επίδειξη υπευθυνότητας και συνέπειας, διορατικότητας και ρεαλισμού στη λήψη των αποφάσεων με στόχο την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Μακριά από ανέξοδες δόσεις υποσχεσιολογίας, αδιέξοδους δογματισμούς, μικροκομματικούς τακτικισμούς και ανεύθυνες προσεγγίσεις." Φίλιππος Σαχινίδης, εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία "Ποιος προϋπολογισμός για το 2010;" "Η ελληνική οικονομία, πρώτη φορά μετά από δεκαέξι χρόνια, βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στην οικονομική ύφεση και τη δημοσιονομική κατάρρευση. Αν δεν προχωρήσουμε σε ουσιαστικές αλλαγές, η οικονομία κινδυνεύει να βυθιστεί σε μακρόχρονη στασιμότητα, μόνιμη απώλεια εισοδημάτων και υψηλή ανεργία, με ό,τι αυτά συνεπάγονται για την κοινωνική συνοχή... Αναποτελεσματικά αποδεικνύονται και τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ετσι, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2009 χάθηκαν 70.000 θέσεις εργασίας, ενώ, παρά τα 28 δισεκατ. ευρώ που δόθηκαν στις τράπεζες, η ρευστότητα δεν πέρασε στις επιχειρήσεις. Οι σφραγισμένες επιταγές έχουν ξεπεράσει τα 1,7 δισεκ. ευρώ. Αν μάλιστα επιβεβαιωθεί ότι η αξία των μεταχρονολογημένων επιταγών που κυκλοφορούν στην αγορά ξεπερνάει τα 250 δισεκατ. ευρώ, τότε κινδυνεύουν όχι μόνο οι επιχειρήσεις αλλά και οι τράπεζες της χώρας. Τελικά, το μόνο που πετυχαίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης είναι να βαθαίνουν την ύφεση και να επιδεινώνουν τη δημοσιονομική κρίση. Ετσι, η ανάπτυξη φέτος θα είναι αρνητική πρώτη φορά από το 1993, ενώ το έλλειμμα θα διαμορφωθεί κοντά στο 6% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 3,7% και ο δημόσιος δανεισμός θα ξεπεράσει τα 60 δισεκατ. ευρώ, έναντι στόχου 42 δισεκατ. ευρώ. Οι υπερβάσεις αυτές αποδεικνύουν την αποτυχία της κυβέρνησης να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά. Είναι γνωστό ότι αποκλίσεις από τους στόχους παρατηρούνται σε όλους τους προϋπολογισμούς κατά την τελευταία τριακονταπενταετία, αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια διευρύνονται συνεχώς, καθιστώντας τους εντελώς αναξιόπιστους. Σε ό,τι αφορά τους στόχους για τον προϋπολογισμό του 2010, το πρόβλημα για την κυβέρνηση, αν δεν προχωρήσει σε πρόωρη διάλυση της Βουλής, είναι πώς θα περιορίσει το έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ, όπως έχει δεσμευθεί, χωρίς να βυθίσει την οικονομία σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση. Ο υπουργός Οικονομίας, αυτοαναιρούμενος, δήλωσε πρόσφατα ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει έναν ακόμη χρόνο για τη δημοσιονομική προσαρμογή, υιοθετώντας σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ο ίδιος χαρακτήριζε ανεύθυνη μόλις πριν από έναν μήνα στη Βουλή. Τέτοιες συμπεριφορές αναδεικνύουν το τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης, γεγονός που, εκτός των άλλων, αποδυναμώνει και τη διαπραγματευτική μας θέση στην Ε.Ε. Το ΠΑΣΟΚ έχει από καιρό επισημάνει ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Αυτό προϋποθέτει μια αξιόπιστη και ισχυρή κυβέρνηση, ικανή να διαπραγματευθεί με την Ε.Ε. ένα νέο χρονοδιάγραμμα για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους, προϋποθέσεις που δεν συγκεντρώνει η κυβέρνηση της Ν.Δ. Ολοι γνωρίζουμε ότι το συσσωρευμένο χρέος δεν «αφανίζεται» από τη μία μέρα στην άλλη. Ομως επίσης γνωρίζουμε, ότι, όταν υπάρχει ανάπτυξη το εισόδημα αυξάνεται και το χρέος μειώνεται." Παναγιώτης Λαφαζάνης, εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία "Υπάρχει διαφορετικός δρόμος" "Φοβούμαι ότι δεν βρισκόμαστε στην αρχή διεξόδου από τη διεθνή καπιταλιστική κρίση αλλά μάλλον στην αρχή νέων και πιο σύνθετων αδιεξόδων για τον παγκόσμιο καπιταλισμό, ο οποίος επιτείνει αντί να ανακόπτει τον αντικοινωνικό νεοφιλελεύθερο μονόδρομό του. Και αυτό διότι οδεύουμε σε μια νέα φάση διεθνούς οικονομικής στασιμότητας που θα συνοδεύεται με εκρηκτικά ελλείμματα, βουνά από δημόσια αλλά και ιδιωτικά χρέη, πλημμυρίδα κοπής νομισμάτων, αυξημένες τιμές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, αδυναμία επενδυτικών ευκαιριών, αβυσσαλέες κοινωνικές ανισότητες, επιδείνωση του περιβάλλοντος και κυρίως αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αν όμως για τη διεθνή οικονομία τα πράγματα μάλλον δεν είναι αισιόδοξα, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας μόνο απελπιστικές σκέψεις προκαλεί. Ολα τα οικονομικά δεδομένα της χώρας βαδίζουν από το κακό στο χειρότερο και κυρίως οι εξαγωγές, η βιομηχανία, οι κατασκευές, οι επενδύσεις αλλά και ο τουρισμός. Τώρα πλέον όλοι παραδέχονται ότι η χώρα έχει τεθεί σε τροχιά ύφεσης. Αυτή την περίοδο ζούμε τη βαθιά χρεοκοπία όχι μόνο των κυβερνητικών πολιτικών αλλά και του πελατειακού κομματικοκρατικού νεοφιλελεύθερου μοντέλου που επέβαλαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον την τελευταία εικοσαετία. Οσο διατηρείται στη ζωή αυτό το οικονομικό μοντέλο, το οποίο δυστυχώς υπερασπίζεται με πάθος ακόμη και σήμερα η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο, επίσης, συνεχίζονται οι κυβερνητικές πολιτικές που ενισχύουν γενναιόδωρα τις τράπεζες και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την έκρηξη της ανεργίας, η οποία στις πραγματικές της διαστάσεις τείνει να προσεγγίσει το 30%, με κάθε μορφής μαζικούς και επισφαλείς πελατειακούς διορισμούς στο Δημόσιο, τότε η ύφεση στην ελληνική οικονομία κινδυνεύει να γίνει βαθύτερη και μακρόσυρτη και να ακολουθηθεί από μία μακρόχρονη οικονομική στασιμότητα. Το πρόβλημα για τη χώρα δεν είναι το ύψος του ελλείμματος του προϋπολογισμού αλλά το πού κατευθύνεται αυτό το έλλειμμα και αν επιχειρεί να καλύψει πραγματικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Το πρόβλημα, επίσης, είναι ότι αυτό το έλλειμμα αξιοποιείται προκειμένου να εξαπολυθεί μια δημοσιονομική τρομοκρατία με στόχο την περαιτέρω κατεδάφιση των μισθών, των συντάξεων, των εργασιακών σχέσεων και ό,τι έχει απομείνει από τις κοινωνικές κατακτήσεις. Το θέμα για την Ελλάδα δεν είναι τόσο το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα αλλά το μεγάλο έλλειμμα αποδοτικότητας της ελληνικής οικονομίας, το τρομακτικό παραγωγικό έλλειμμα (περιθωριοποίηση βιομηχανίας και αγροτικής παραγωγής) πρώτα απ' όλα στους σύγχρονους τεχνολογικά τομείς, και το πρωτοφανές έλλειμμα ενδογενούς δυναμικής της οικονομίας, αφού η ανάπτυξη όλα τα προηγούμενα χρόνια στηρίχτηκε κυρίως στα αυξημένα δημόσια και ιδιωτικά χρέη και στην παράδοση της χώρας στο πολυεθνικό κεφάλαιο. Από κει και πέρα αυτά τα προβλήματα επιτείνονται από την άνιση κατανομή εισοδήματος, την υποβάθμιση μισθών και συντάξεων και τη μεγάλη ανεργία." Διονύσης Χιόνης, εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία "Κίνδυνος εκφυλισμού των μέτρων στήριξης" "Σήμερα είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι η κρίση για την ελληνική οικονομία θα έχει διάρκεια. Παρά τις γενναίες προσπάθειες αισιοδοξίας που καταβάλλονται, μέρα με την ημέρα γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή ανεργία. Και αυτό συμπεραίνεται από τα στοιχεία των τελευταίων μηνών, που δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει μια διαρθρωτική αδυναμία να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Οι πιο πρόσφατες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην ελληνική οικονομία σχετίζονταν με τα προγράμματα stage και τους διορισμούς στον δημόσιο τομέα. Ασπίδα σ' αυτή την κατάσταση είναι τα προγράμματα στήριξης της οικονομίας και τα μέτρα παρέμβασης του κράτους, τα λεγόμενα «πακέτα στήριξης». Οι δράσεις αυτές σχεδιάζονται προκειμένου να τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Δυστυχώς για μας, το μέγεθος αυτών των πακέτων και ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Τα δημοσιονομικά προβλήματα που σχετίζονται με το έλλειμμα και το χρέος αλλά και τα ταμειακά προβλήματα της οικονομίας περιορίζουν τη δυνατότητα ευρύτατης στήριξης της οικονομίας. Ως εκ τούτου οι δράσεις πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες και να έχουν τα μέγιστα δυνατά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα... Επομένως καλό θα ήταν στη διαμόρφωση των προγραμμάτων στήριξης να λαμβάνονται υπόψη κατ' αρχήν οι τομείς με τα μεγαλύτερα και αμεσότερα αποτελέσματα, έτσι ώστε αυτό που αποκαλείται δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Το ένα ευρώ της κρατικής παρέμβασης να πολλαπλασιάζεται στο παραγωγικό κύκλωμα της οικονομίας και να δημιουργεί συνολικές επιδράσεις αρκετά μεγαλύτερες. Στη συνέχεια είναι σημαντικό να υπάρχει μια διαδικασία απολογισμού αυτών των πακέτων προκειμένου να αποφεύγεται η επανάληψη λαθών αλλά και να εντοπίζονται οι τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας που μπορούν να παίξουν τον ρόλο της ατμομηχανής της ανάπτυξης... Οπως και να έχει όμως, δεδομένης της βραχυχρόνιας διάστασης των μέτρων, τους αμέσους επόμενους μήνες πρέπει να φανούν τα αποτελέσματα της πολιτικής στήριξης της οικονομίας. Και αυτό γιατί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο για όλα τα παραπάνω προγράμματα είχαμε ένα δημοσιονομικό κόστος το οποίο προήλθε είτε από τη διαδικασία της άμεσης εκταμίευσης ή από την απώλεια εσόδων που έχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Για λόγους σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής πρέπει να γίνει μια σύγκριση κόστους-οφέλους αυτών των μέτρων. Διαφορετικά τα πακέτα στήριξης κινδυνεύουν να εκφυλιστούν σε μέτρα στήριξης συγκεκριμένων κλάδων και όχι της οικονομίας."
Δεινόσαυροι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου στο The Mall Athens από τις 4 Δεκεμβρίου έως τις 4 Μαρτίου. Ήδη χιλιάδες μικροί και μεγάλοι επισκέπτες, έσπευσαν να δουν από κοντά τους θρυλικούς γίγαντες, σε φυσικό μέγεθος, να βρυχούνται και να κινούνται ρεαλιστικά, μόλις τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας της έκθεσης, τοποθετώντας την ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες εκθέσεις της Αθήνας! Πότε ανάμεσα σε ξερούς κορμούς δέντρων και άγρια βράχια, πότε σε καταπράσινες φυλλωσιές και πότε σε “υδάτινο” περιβάλλον ξετυλίγεται - υπό την επιμέλεια του γνωστού σκηνογράφου Αντώνη Χαλκιά - η μαγεία μίας άλλης εποχής, εκατομμύρια έτη πίσω στο χρόνο, με πρωταγωνιστές μερικούς από τους δημοφιλέστερους δεινοσαύρους της προϊστορίας. Την ίδια στιγμή, οι ερευνητικοί σταθμοί, ο διαδραστικός χώρος εκσκαφής και πληθώρα επιστημονικών εργαλείων, μετατρέπουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη σε έναν πολυμήχανο παλαιοντολόγο, ενώ ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό τον ξεναγεί στον κόσμο των δεινοσαύρων όπως αυτός προκύπτει από τις επιστημονικές μελέτες. 
Η Πρωτοχρονιά γιορτάζεται σ’ όλο τον κόσμο με μεγαλοπρέπεια, λαμπρότητα και με διάφορες εκδηλώσεις. Κατά την ημέρα αυτή γίνεται ανταλλαγή επισκέψεων και δώρων και επικρατούν διάφορα έθιμα, όπως της βασιλόπιτας κ.ά., τα οποία μας κληροδότησαν οι Βυζαντινοί πρόγονοί μας, γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχαίων συγγραφέων, ούτε οι Έλληνες ούτε οι Ρωμαίοι γιόρταζαν την πρώτη μέρα του χρόνου. Οι δύο αυτοί λαοί που εκπροσωπούν τον αρχαίο κόσμο, συνήθιζαν να γιορτάζουν την πρώτη ημέρα κάθε μηνός. Οι περισσότερες μάλιστα ελληνικές πόλεις δε συμφωνούσαν ούτε ως προς την αρχή του χρόνου. Το ίδιο συνέβαινε και ανάμεσα στους ανατολικούς λαούς. Η 1η Ιανουαρίου σαν αρχή του χρόνου επικράτησε να γιορτάζεται στη Ρώμη από το 48 π.Χ., την εποχή δηλαδή του Καίσαρα, και πήρε πολλά στοιχεία από τη ρωμαϊκή γιορτή Σατουρνάλια. Από τότε την 1ηΙανουαρίου δέχτηκαν σαν Πρωτοχρονιά όλοι οι λατινογενείς λαοί, καθώς και όλοι οι ρωμαιοκρατούμενοι λαοί. Η Ορθόδοξη όμως Εκκλησία, της εποχής κυρίως του Μεγάλου Κωνσταντίνου, επειδή ήθελε να χωρίσει τους Χριστιανούς από τους ειδωλολάτρες, απαγόρευε στους χριστιανούς να γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά όπως εκείνοι. Τα αποτελέσματα όμως της απαγόρευσης αυτής ήταν πολύ μικρά. Απαλείφτηκαν μόνο τα στοιχεία εκείνα που έρχονταν σε τέλεια αντίθεση προς τη χριστιανική ηθική. Η Πρωτοχρονιά λοιπόν, όπως αυτή διαμορφώθηκε κάτω από την επίδραση της Εκκλησίας και τη σύνδεσή της με τη γιορτή του Αγίου Βασιλείου, διαιωνίστηκε μέχρι σήμερα σαν λαϊκή γιορτή. Τα σημαντικότερα έθιμα αυτής είναι τα ακόλουθα: Η διανομή στα παιδιά δώρων, τα οποία οι νοικοκυρές παρασκευάζουν στα σπίτια. Αυτά κυρίως είναι γλυκίσματα, όπως κουραμπιέδες, μελομακάρονα κ.ά. Συντροφιές μικρών παιδιών από την παραμονή ψάλλουν τα κάλαντα στα σπίτια και στα μαγαζιά και μαζεύουν φιλοδωρήματα. Τα μεσάνυχτα της παραμονής, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 12, σβήνουν τα φώτα και οι οικογένειες γύρω από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι ψάλλουν ύμνους, ανταλλάσσουν φιλιά και κόβουν την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα. Εκείνος μάλιστα που βρίσκει στο κομμάτι του το νόμισμα, που είναι κρυμμένο μέσα σ’ αυτήν, θεωρείται ο τυχερός της χρονιάς. Πολλοί καλούν έναν που να έχει «καλό ποδαρικό» το πρωί της Πρωτοχρονιάς. Επίσης δε δίνουν τίποτα έξω από το σπίτι, δε ρίχνουν νερό έξω από αυτό και δεν αναφέρουν ονόματα επιβλαβών ζώων, εντόμων κ.λπ. (Από την εγκυκλοπαίδεια 2002)     Ο Αι Βασίλης Την ημέρα του αγίου Βασιλείου(πρωτοχρονιά) έχουμε την προσμονή ενός ταπεινού και καλού Έλληνα αγίου με τα μαύρα γένια και το σκούρο φτωχό ράσο, που έρχεται από την Καισάρεια της Καππαδοκίας (Μικρά Ασία) να ευλογήσει τα σπιτικά μας καινα πάρει το δικό του κομμάτι από τη βασιλόπιτα (βγάζομε ένα του Χριστού,ένα της Παναγίας, ένα του αγίου Βασιλείου, ένα του φτωχού, ένα του σπιτιού, και μετά τα δικά μας –αν πέσει το φλουρί του Χριστού, της Παναγίας ή του αγίου Βασιλείου, το δίνουμε στην εκκλησία). Αυτός είναι ο άγιος Βασίλειος, ο φιλάνθρωπος επίσκοπος του 4ουαιώνα μ.Χ., ο άνθρωπος των γραμμάτων ο ταπεινός και θαυματουργός (ένας από τους Τρεις Ιεράρχες), και όχι ο πονηρούλης Santa Claus που εισήχθη από την Αμερική για να διαφημίσει αναψυκτικά και την πραμάτεια των εμπόρων. Καλός είναι κι αυτός (με την άσπρη γενειάδα και το βαθύ γέλιο και την ταλαιπωρία του –λόγω κοιλίτσας– να χωρέσει από τις καμινάδες) αλλά ο δικός μας, ο ρωμιός άγιος, είναι πιο άγιος, πιοβαθύς (σε νόημα), λιγότερο διαφημιστικός αλλά όχι λιγότερο αξιαγάπητος. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι ο Santa Claus, ο ευρωπαϊκός «Πατέρας των Χριστουγέννων», αντιστοιχεί στον άγιο Νικόλαο και για όλες τις χώρες (εκτός από την Ελλάδα) επισκέπτεται τα σπίτια τα Χριστούγεννα. Εμείς τον δεχόμαστε την πρωτοχρονιά, γιατί είναι η μέρα της εορτής του αγίου Βασιλείου, που είναι ο δικός μας «Πατέρας των Χριστουγέννων». Η μορφή του Santa Claus που ξέρουμε πλέον όλοι διαμορφώθηκε από τον αμερικανό σκιτσογράφο Τόμας Ναστ το 1862, με βάση παλαιότερες ευρωπαϊκές παραδόσεις, ενώ το κόκκινο χρώμα της στολής του το πήρε εξαιτίας του κόκκινου χρώματος γνωστού αμερικάνικου αναψυκτικού που χρησιμοποίησε τη μορφή του σε διαφημίσεις. Αρχικά ήταν ντυμένος στα χρώματα του ουράνιου τόξου. (Από το περιοδικό του Ρεθύμνου «Πολιτεία») Η βασιλόπιτα Η πίτα, που φτιάχνουμε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και που κόβεται σε πανηγυρική συγκέντρωση των μελών της οικογένειας ή και άλλων συγγενών και φίλων, έχει τις ρίζες της στα αρχαία ελληνορωμαϊκά έθιμα. Στα Κρόνια (εορτή του θεού Κ(Χ)ρόνου, που λατρεύονταν στην Ελλάδα) και στα Σατουρνάλια (saturnalia) της Ρώμης, έφτιαχναν γλυκά και πίτες, μέσα στα οποία έβαζαν νομίσματα και σε όποιον τύχαινε το κομμάτι, ήταν ο τυχερός της παρέας... Η ορθόδοξη παράδοση συνέδεσε το έθιμο με τη Βασιλόπιτα. Και η ιστορία της έχει ως εξής. Ο Μ. Βασίλειος, για να προστατεύσει την περιφέρειά του, την Καισάρεια της Καππαδοκίας, από επιδρομή αλλοφύλων, έκανε έρανο και μάζεψε χρυσά νομίσματα και άλλα τιμαλφή, για να τα δώσει στους εχθρούς, ώστε να τους δελεάσει, για να μην λεηλατήσουν την περιοχή του. Ο εχθρός, όμως, τελικά, δεν κατόρθωσε να εισβάλει στην Καισάρεια και τα τιμαλφή έμειναν. Τότε, ο Μ. Βασίλειος είπε να φτιάξουν μικρές πίττες - ψωμάκια, μέσα στις οποίες έβαζαν και ένα χρυσό νόμισμα, ή κάτι άλλο από όλα τα πολύτιμα πράγματα που είχαν μαζευτεί. Οι πίτες αυτές μοιράστηκαν σε όλους και ο καθένας κράταγε ό,τι του τύχαινε. Πάρα πολλά έτυχαν και στα παιδιά...
Σελίδα 318 από 331

Σχόλια αναγνωστών

Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.