Eπιστολή Δημότη προς σκέψη και διάλογο στο άρθρο ΑΟΟΑ στην Παπάγου Πολιτεία

Απρ 05, 2020
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
οι Ελληνες  έκαμαν στην ιστορία τής ανθρωπότητος τις μεγαλύτερες εφευρέσεις. μία

από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις ,πού οι τάσεις της εποχή μας-πολύ αρνητικώτερες απ` ότι τις φανταζόμαστε-πάνε ακριβώς να καστρέψουν.<Π.Κανελλόπουλος εφημ. καθημ. 16-5-1966> Στοχασμός πού ισχύει και σήμερα. 

Διάλογο επιχηρή ο γράφων με αφορμή το κείμενο τού κ. Βασίλη Κουλούρη- Δικηγόρου, με τίτλο <Ας μιλήσουμε γιά τον Α.Ο.Ο.Α. με θάρρος καί τόλμη, θαρσείν χρή.><εφημ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ νοεβρ-δεκ 2019>

Επαινετή, η  προσπάθεια τού κ. Β.Κ, γιά την απόκτηση εκτάσεων από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού επ` ωφελεία αναγκών του. .Ως πρός το περιεχόμενο τού κειμένου,  ο αντίλογος .<αντ>,

 Γράφει ο κ.Β.Κ 

<ο  ΑΟΟΑ  συστήθηκε με σκοπό να διεκολύνει την απόκτηση κατοικίας των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων.>αντ, Ο ΑΟΟΑ συστήθηκε το 1950, γιά την στέγαση των αστέγων -βάσει αυστηρών  κριτηρίων-Αξιωματικών  ενόπλων δυνάμεων.<Ολλες οι παραπάνω εκτάσεις είχαν παραχωρηθεί, χωρίς αντάλλαγμα,από το  ελληνικό Δημόσιο καί Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πού λέγεται Α.Ο.Ο.Α.>

αντ.Οι παραχωρήσεις εγένοντο από το Ταμείο Εθνικης Αμύνης N.Π.Δ.Δ.με απόφαση τού πολεμικού Συμβουλίου.  

Μετά την παραχώρηση των εκτάσεων,  ιδιοκτήτης αυτών παρουσιάσθηκε  η Εκκλησία.  Κατόπιν τούτου   ο Α.Ο.Ο.Α στα συμβόλαια μεταβιβάσεως οικοπέδων στα μέλη του,  συμπεριέλαβε όρο δουλείας σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση δικαίωση της Εκκλησίας, ο ιδιοκτήτηςτού οικοπέδου θα καταβάλει το αντίστοιχο  χρηματικό ποσό.

Αργότερα,ο Α.Ο.Ο.Α,πρό της εγκρίσεως-και γιά την έγκριση-τού Πολεοδομικού Σχεδίου-< επέκταση  Π.Σχεδίου  ΚοινότηταςΠΑΠΑΓΟΥ>-γιά την ανέγερση πολ\κιών συνολικού αριθμού διαμερισμάτων 4500, προέβη στις εξης ενέργειες.

α.παραχώρησε εκτάσεις στούς γειτονικούς Δήμους Ζωγράφου καί Αθηνών.O Δήμος Αθηνών χρησιμοποιεί ήδη τον χώρο

ως ανθέων και δενδρυλίων

β.κατέβαλε ποσό  τριακοσίων καί πλέον εκατομμυρίων δραχ στην εκκλησία.καί έγινε ιδιοκτήτης της όλης εκτάσεως από αγορά καί όχι  παραχώρηση από τοΔημόσιο.

γ. αποφάσισε όπως κάθε ιδιοκτήτης οικοπέδου η διαμερίσματος κατα βάλει το ποσό των 50.000.δραχ΄

Συμπέρασμα.ο Α.Ο.Ο.Α.δέν παρέλαβε από το δημόσιο χωρίς αντάλαγμα την έκταση,  την αγόρασε καί το κόστος τής αγοράς το κατέβαλαν  τα μέλη τού Α.Ο.Ο.Α.καί μάλιστα επειδή δεν ανηγέρθησαν 

4500 διαμερίσματα, συμμετείχαν στην αποπληρωμή καί μη εξυπηρητηθέντα  μέλη.

.<Τα αρμόδια δικαστήρια έχουν κρίνει ότι δασικές εκτάσεις δεν οικοπεδοποιούνται.>

Σωστά,αλλά δεν έκριναν ότι ακυρούνται εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια επί δασικών εκτάσεων.Υπάρχει απόφαση τούΣτΕ πού αναφέρει γιατί δεν ακυρούνται.Συνεπώς κακώς ακυρώθηκε το πολεοδομικό σχέδειο.

               < Απέρριψε προσφυγή.

Η ολομέλεια τού ΣτΕ απέρριψε προσφυγή τεσσάρων οικολογικών σωματείων πού ζητούσαν νά ακυρωθεί η άρνηση των υπουργών Γεωργίας καί ΥΠΕΧΩΔΕ  νά προβούν σέ ανάκληση τού υπ` αρθμ 23\77

προεδρικού διατάγματος` μέ το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής Αγίας Τριάδος της Κοινότητος Αφιδνών Αττικής. Η προσφυγή απορρίφθηκε διότι κρίθηκε ότι το Σύνταγμα δεν υποχρεώνει τη διοίκηση σε ανάκληηση τέτοιων διαταγμάτων.

Ειδικότερα το δικαστήριο έκρινε ότι<λόγω  της σπουδαιότητας της πράξεως με την οποία,εγκρίνεται ένα ρυμοτομικό σχέδιο καί της επιρροής της σε πλήθος εννόμων

σχέσεων, τόσο των πολιτών μεταξύ τους όσο καί των πολιτών, πρός τη διοίκηση,

η τυχόν ανάκληση της θα έχει σοβαρές επιπτώσεις καί στο γενικότερο 

συμφέρον.>Καί τονίζεται,στην ίδια απόφαση,ότι σε περίπτωση πού ο συντακτικός νομοθέτης ήθελε την ανάκληση ορισμένων ρυμοτομικών σχεδίων,θα το προέβλεπεε ρητά ,κάνοντας μνεία στα  συνταγματικά κείμενα η στις μεταβατικές διατάξεις.

-εφημ.ΤΑ ΝΕΑ τετάρτη 24 ιουνίου 1992 -σσ αριθ,αποφ. 2282\1992

Στην περίπτωσι τού Α.Ο.Ο Α.  η πολιτεία είχε η ίδια την πρωτοβουλεία να συστήσει οικοδομικό οργανισμό  γιά στέγαση αστέγων αξιωματικών,όπως είχε κάμει-ενωρίτερα-καί για άλλη κατηγορία αστέγων, κατά σχεική επιταγή τούΣυντάγματος. Καθώρισε το χώρο-,πού θεωρούσε δικό της ενώ δεν ήταν- ,ο ΑΟΟΑ τον αγόρασε από τον ιδιοκτήτη τού χώρου αυτού- ενέκρινε το ρυμοτομικό σχέδιο καί ενώ ευρίσκοντο υπό κατασκευήν πολ\κίες -σε διάφορα στάδια - το 12\100 των προβλεπομένων-το ΣτΕ ακύρωσε το Σχέδιο καί στέρησε  κατοικία από 4000 μέλη πού περιμένουν να εξυπερετηθούν απο 68 έως 46 έτη,απόγονοι 18μελων -εγραφή 1951- συνεχίζουν να καταβάλουν μηνιαίες δόσεις ευελπιστούντες ότι θα πάρουν οικόπεδο στο πικέρμι......

 Δεν χρειάζεται να είναι κανείς Νομικός   για νά διαπιστώσει ότι  η ακύρωση τού  πολ\κού σχεδίου δεν συνεπάγεται καί την αφαίρεση της κυριότητος του ΑΟΟΑ της υπ`αυτού αγορασθείσης εκτάσεως.

<.....ο  ΑΟΟΑ είναι προφανές ότι περιμένει ώστε με κάποια ευκαιρία να προχωρήσει σε οικοπεδοποίηση καί ανέγερση πολυκατοικιών στις εκτάσεις πού δεν τού επετράπη,δηλαδή τού απαγόρεύτηκε.>

Παράξενο θα ήτο  εάν δεν το επιδιώκει...

.Δεν θα εξυπηρετήθεί  μόνο μεγάλος αριθμός μελών ΑΟΟΑ αλλά θα κριθεί καί η αξιοπιστία των λειτουργών της Πολιτείας,δι όσα η πολιτεία υποσχέθηκε στις Ενοπλες Δυνάμεις ως προς τη στέγαση τους.Τότε καί τα έργα υποδομής τού ολου οικισμού.

Τέλος ,όποιος Δημότης παπάγου,μηχανικός, νομικός , κοινοτικός σύμβουλος, η άλλος τις,  φρονεί,ότι η ακύρωση τού Σχεδίου<επέκταση Δήμου παπάγου> ωφέλησε τον οικισμό παπάγου ,ας εκφράσεις  τις απόψεις του γιά να προχωρίσει  διάλογος γιά μιά διαφωτιστική ενημέρωση των όλων Δημοτών.             

2-4-2020 Παπάγου

                                                    Θαρσείν Χρή. 

                                    Χαραλ. Π. Παναγιωταρέας     

                                     Ταξίαρχος Μχ ε.α. Παπάγου

Κατηγορία Κοινωνικά
Τελευταία τροποποίηση στις %PM, %05 %451 %2020 %12:%Απρ

Σχόλια αναγνωστών

Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.